torsdag 15 april 2010

Försörjningskrav vid anhöriginvandrig

Från den 15 april måste personer som vill att anhöriga ska komma till Sverige kunna försörja sig själva och ha en lämplig bostad.

Försörjningskravet gäller dock långt ifrån alla personer.
Om du klickar på länken För dig som är anhörig här nedan kan du se vilka grupper som är undantagna från försörjningskravet.


Personer som omfattas av kravet är till exempel de som haft permanent uppehållstillstånd kortare tid än fyra år och fått tillståndet på grund av

humanitära skäl eller synnerligen ömmande omständigheter
andra svåra motsättningar i hemlandet.
miljökatastrof .
Försörjningskravet gäller dock inte personer som har gemensamma barn med den som söker uppehållstillstånd.


Krav på försörjning


Hur mycket personen som bor i Sverige ska tjäna beror på utgifter och inkomster. Migrationsverket gör en individuell uträkning för varje person.

Bostad av tillräcklig storlek och standard

Migrationsverket kommer också att meddela vilka minimikrav som bostaden ska uppfylla genom en föreskrift som beräknas vara klar i slutet av april.

Källa: Migrationsverket

Inga kommentarer: