måndag 4 augusti 2008

Färre får medborgarskap i Danmark

Nu märks resultatet av de allt hårdare asyllagarna i Danmark. 2007 fick 3.648 personer danskt medborgarskap. Det är en halvering jämfört med 2006, visar siffror från Danmarks Statistik.

Enligt Kirsa Reinholdt på det danska integrationsdepartementet beror nedgången på att Folketinget endast vid ett tillfälle i fjol gav tillstånd om tilldelning av medborgarskap, mot normalt två gånger per år.

Personer som tilldelas medborgarskap i Danmark får inte ha kriminell bakgrund och de måste dessutom vara självförsörjande.

Källa: SVT

Grattis Danmark


Ökad människosmuggling till Sverige

Antalet anmälningar om människosmuggling till Sverige har ökat kraftigt, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Utredningsenheten vid Gränspolisen i Stockholm har tydligt märkt av ökningen.

– Vi kan helt klart se en ökning, folk som kommer till gränsen har ibland falska handlingar eller har lånade handlingar och många gånger har de fått hjälp att komma till Sverige på ett olagligt sätt, säger kriminalinspektör Stefan Hagberg vid Gränspolisen i Stockholm.

Det är främst irakier som smugglas till Sverige, säger Stefan Hagberg som alltså arbetar i Stockholm, ett av länen där anmälningarna har ökat mest.

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet har anmälningarna om människosmuggling ökat kraftigt. Förra året gjordes närmare 500 anmälningar, mot runt 150 året innan. Hittills i år har det redan kommit in fler anmälningar än hela 2006.

Leif Svensson, på Rikskriminalpolisen är samordnare för polisens arbete mot människosmuggling.

– Dels är det en prioritering från polismyndigheterna. Sedan kan man ju titta på asylstatistiken. Har vi en hög asylstatistik så ökar även brottstypen människosmuggling och till exempel 2007 var det ju ett rekordår när det gäller asylsökande i Sverige, säger Leif Svensson.

Anmälningarna gäller både personer som organiserat smugglingen, genom att till exempel ordna falska pass, och de som genomför den och kanske kör en bil över Öresundsbron.

– Det är de som tjänar pengar på det, de som organiserar och planlägger det här. De har ett enda syfte med verksamheten. Det är att det ska generera pengar och det är dem polisen ska fokusera på, säger Leif Svensson på Rikspolisstyrelsen.

Också i Halland och Uppsala har anmälningarna ökat. Ökningen förklaras delvis av att polisen nystat upp större fall med många inblandade. Men det finns också många ärenden där det är svårt för polisen att gå vidare med anmälningarna, säger Stefan Hagberg på Gränspolisen i Stockholm.

– Det kan vara att personen i fråga vill berätta att han har smugglats hit, eller familjen har smugglats hit. Men det finns ingenting som vi kan gå vidare på. Det finns inga misstänkta personer vi kan börja jobba med, det finns ingen bakomliggande information som kan, vid en kontroll, ge någonting, vilket gör att vi ibland måste lägga ned anmälningar och då satsa på dem där det finns mer substans i anmälan, säger Stefan Hagberg.

Källa: SR