fredag 20 november 2009

De skäggiga ensamkommande "flyktingbarnen"



J
A, det rör sig utelsutande om unga män.

Merit Wager Skriver på sin blogg om hur dessa stackars "barn" snabbt hittar sina anhöriga i Sverige alldeles efter det "flyktingbarnen" fått sitt PUT. Och deras ärenden skall behandlas mycket snabbt innan de hinner fylla 18 år.

Läs mer: meritwager.wordpress.com

Ankardata 2009

Under 2009, fram till den 8 november har:
  • 691 föräldrar ansökt om att få anhöriginvandra
  • 799 föräldrars ansökan avgjorts, 366 får anhöriginvandra
  • 188 ensamkommande barn fått uppehållstillstånd på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter”

För helåret 2008 fick 306 ensamkommande uppehållstillstånd på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter”.

På frågan om barnen var mindre än 18 år vid avgörandetillfället för deras föräldrars anhöriginvandringsansökan svarar Migrationsverket:

”Personen i Sverige (barnet) i statistiken du fick är under 18 år. De var under 18 år vid ansökningstillfället.”

Läs hela artikeln: Fria nyheter