måndag 1 september 2008

EU vill göra det svårare att använda kosttillskott och alternativmedicin


Uppdaterad!!

I januari 2009 planerar EU-kommissionen att publicera ett förslag om MPL (Maximum Permitted Level) för vitaminer och mineraler. Det kommer att sättas en maxnivå för hur mycket vitaminer och mineraler ett kosttillskott får innehålla. De föreslagna maxnivåerna står inte i proportion till riskerna...

Skriv under uppropet för att protestera mot detta förslag. Låt inte EU bestämma över dig.

Sprid runt detta på era bloggar.

Läs mer: Vaken.se

Läs hela Pdf-dokumentet här

Läs mer: vitaminfreedom