söndag 20 juli 2008

"SHAME ON YOU", REINFELDT" Debattartikel som stoppades i sista stund

( Detta brevet är inte skrivet av ansiktsburka)

Denna blev lovad publicering i Aftonbladet, men stoppades av redaktionen i sista stund…

Öppet brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt! 2008-07-15


"SHAME ON YOU", REINFELDT"
Du liksom bara dyker upp och visar dig i media, då och då, när det passar dig.
Att sätta på sig en slips och försöka se allvarlig ut gör inte dig till en bra statsminister, Fredrik.
Man har ett ansvar över de beslut man tar, de lagar man skapar och ta konsekvenserna av sitt handlande.
Det är dessa egenskaper som är det fundamentala i den position du har!

Du är inte förlorad, det vill jag inte påstå men om du skall få medborgarnas förtroende så måste du vara lyhörd för vad de vill och inte agera som en nickedocka i ett elakt spel skapat i ett "mentalt inavlat gäng" som benämns som den "inre cirkeln" och sedan låta världen, utanför dessa dörrar, bli en experimentverkstad för olika dödfödda projekt!
Nu vill jag konfrontera dig med den verklighet som en cancersjuk människa lever i. Detta med tanke på fallet med "cancersjuka Anna" som förvägrades sjukersättning från Försäkringskassan! Denna riksskandal är inget man kan avfärda med kommentaren: " Alla tjänar på att debatten lägger sig"!

En av de mest stupida uttalanden man kan göra som politiker för här visar man sin maktfullkomlighet genom att försöka tiga ihjäl debatten!

För mycket "strutspolitik" har förts i Sverige under alltför lång tid och nu är gränsen nådd på vad det svenska folket kan anse som rumsrent!

Jag kräver i egenskap som svensk medborgare att den nya sjukförsäkringslagen raderas bort omedelbart och att man inför en reducering av det lidande som den sjukskrivne hotas av.
Denna "sjuka lag" hör inte hemma i ett friskt tänkande, det är min självklara övertygelse, och många är de röstberättigade medborgare som håller med!

Skicka nu inte fram Husmark-Persson, utan du skall officiellt göra avbön från den inhumana lagen som inte stämmer överens med förnuft, logik eller medmänsklighet!

Försäkringskassan formulering lyder som följer:
"Med mycket allvarlig sjukdom menas i det här sammanhanget att sjukdomen är så svår att det finns påtagligt hot mot den sjukes liv inom de närmaste månaderna"!

Detta är en tolkningsfråga och den ene eller den andre har missförstått innehållet. Detta ärende gällde, nu rikskänd som "Cancer-Anna" och i hennes följe är det ytterligare 70.000 långtidssjuka som riskerar att förlora den trygghet ekonomiskt som en sjukpenning är avsedd för!

Nu har Försäkringskassan backat och man studera formuleringen till de fått klarhet i frågan! Hur desperata är Alliansen att roffa åt sig medborgarnas sista penningar? Det hade varit mer humant att bara smyga in till en döende cancerpatient och lägga en kudde över ansiktet och därmed förkorta denna patients lidande eller hälla i en liten överraskning i venkatetern så andningen långsamt tystnar! Jag är en av dessa patienter, Fredrik Reinfeldt!

Jag har genomgått 3 mycket "tuffa" cancerbehandlingar, alltifrån cellgifter till en stamcellstransplantation och fick beskedet av min överläkare på Hematologen, att jag hade: "obotlig cancer"! Den sista resan, Fredrik, slog ut hela mitt immunförsvar och varje sekund på sjukhuset, så kämpade jag för mitt liv och tänkte inte ge upp striden, mot vår tids nya "folksjukdom"!

En av mina bästa vänner som låg i rummet intill och bägge mina rumskompisar är nu befriade från dessa jordiska plågor, de är avpolleterade från FK-s "otydliga formuleringar"!

Reinfeldt, har du någon kurage värt namnet så bjud in "Cancer-Anna", be henne om ursäkt och överräck en bukett med blommor, det är de m i n s t a du kan göra i rollen som landsfader! Var nu en karl för din hatt och göm dig inte bakom kvinnokjolen som Husmark-Persson bär!

Hägglund vill ju att man inför en lag där medborgarna måste lära sig att stå upp och visa mod och civilkurage i ett samhälle där många lever i rädsla och fruktan. Skall man då känna fruktan från det sociala skyddsnät som vi vill visa omvärlden men där de drabbade blivit bestulna på sina rättigheter och fråntagna den respekt man skall ge allt levande liv!

Varför skall FK med sina order från högre ort tvinga medborgarna till denna förödmjukande förnedring och ifrånta dem rätten till ett värdigt liv! Detta som sker nu är att FK med sina olika tolkningsregler skapar en osäkerhet hos redan hårt drabbade människor och jag anser att detta förfarande är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och med tillägget, "hets mot folkgrupp", om nu dödssjuka patienter ännu kan kallas för "folk"!

Det var goda krafter, Fredrik som gjorde att jag kunde resa mig på nio och jag är idag såpass återställd, så läkarens senaste diagnosrapport blev att min cancer idag är
"ej anmärkningsvärd"!

Jag lever på lånad tid och Skaparen har något i beredskap åt mig och kanske är detta brev till dig ett av de uppdrag han vill att jag skall framföra!

Lek inte med människoliv som om det vore legobitar, det har vi inte råd med och det skulle bli en förödande reaktion för dig, Alliansen och hela samhället om medborgarna vaknar upp och ser vad du gör med deras nära och kära, just dom, som ligger på sjukhusen utan att kunna försvara sig mot de övergrepp som sker i demokratins namn!

Shame on you, Reinfeldt, Shame om YOU!
Jag kräver att du, inga spökskrivare eller sekreterare och inte Husmark-Persson, besvarar detta brev omgående!Cancer-Peter Brych, som idag försöker väcka Er "samhällsbärare" med budskapet: "Vem står nu på tur i Er värld"?
Ledamot i Utbildning- och Kulturberedningen - Härryda

Källa: nyapolitiken.biz