söndag 2 mars 2008

Se intervju med Geert Wilder om filmen Fitna

Del 1


Del 2

Afganistan - «Død over Danmark, død over Nederland»


Bakgrunnen for protestene mot Danmark er at flere danske aviser trykket en karikaturtegning av profeten Muhammed i februar.

I Nederland skal høyrepolitiker Geert Wilders ha planer om å publisere en kortfilm, som angivelig fornærmer islam, på internett denne måneden.

Läs om detta här:

Hollandsk appel mod islamkritisk film


Satte fyr på flagg

Rundt 800 frammøtte, de fleste studenter, samlet seg søndag rundt en av moskeene i Mazar-i-Sharif, hvor de ropte «Død over Danmark, død over Nederland» og «Ingen har rett til å fornærme vår profet».

Demonstrantene satte også fyr på danske og nederlandske flagg, og ropte ut krav om at afghanske myndigheter må stenge Danmarks og Nederlands ambassader.

Läs mer: www.aftenposten.no

Storbritanniens sammandrabbning med islamisk lag

av Daniel PipesJerusalem Post13 februari, 2008
Ursprunglig engelsk artikel:
Britain's Encounter with Islamic Law
Översättning till svenska: Ilya Meyer

Under den bedrägligt lugna ytan av vardagsliv i Storbritannien befinner sig den brittiska befolkningen mitt uppe i en oerhört viktig sammandrabbning med islam. Tre saker som hände förra veckan vilka var och en var slutet på en flera år lång trend – och inte bara en udda händelse – tyder på att en förändring är på gång.

Först beslutade den brittiska regeringen att terrorism utförd av muslimer i islams namn inte har något med islam att göra, att det till och med är emot islam. Denna tanke uppstod första gången år 2006 när utrikesdepartementet av rädsla för att begreppet "krig mot terror" skulle uppröra de brittiska muslimerna försökte använda sig av begrepp som upprätthåller "gemensamma värderingar i ett försök att bekämpa terrorister".

Tidigt år 2007 utgav den Europeiska unionen en hemligstämplad handbok som förbjöd användandet av orden jihad, islamisk och fundamentalister när man pratade om terrorism, istället skulle man använda sig av "icke stötande" fraser. Förra sommaren förhindrade premiärminister Gordon Brown sina ministrar från att använda ordet muslim i samband med terrorism. I januari gick inrikesminister Jacqui Smith än längre när hon faktiskt beskrev terrorism som "anti-islamskt".

Och förra veckan gjorde inrikesdepartementet förvillelsen fullkomlig genom att ge ut en anti-terrorism ordbok som beordrar statstjänstemännen att endast hänvisa till våldsam extremism och kriminella mördare, inte islamistiska extremister och jihadi-fundamentalister.

(Förkortad text)
Den andra händelsen var något som återigen var kulmen på en flera år lång evolution, den brittiska regeringen har nu erkänt månggifte. Man ändrade lagen i "Skattereglementet från 2003 (Månggifte)": tidigare kunde bara en fru ärva skattefria tillgångar efter en död make; det nya reglementet tillåter flera fruar att ärva skattefritt under förutsättning att giftermålet har ingåtts i ett land där månggifte är tillåtet, som till exempel i Nigeria, Pakistan eller Indien.

(Förkortad text)
Det tredje som hände är att ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, stödjer tillämpandet av delar av den islamiska lagen (Sharia) i Storbritannien. Han förklarade att anammandet av de civilrättsliga delarna "verkar oundvikligt" eftersom inte alla brittiska muslimer kan relatera till det existerande juridiska systemet och att tillämpa Sharia skulle hjälpa dem i deras sociala sammanhang.

Läs hela artikeln: danilelpipes.org

Amerikanska moskeér sprider anti-amerikansk propagandaEn ny studie visar att huvuddelen av alla moskéer i USA tjänar som högkvarter
för anti-amerikansk propaganda.

"Kartlägga-Sharia-Projektet" , som stöds av Center for Security Policy, har använt sig av f.d. FBI- och CIA-agenter som behärskar arabiska och (pakistanska) urdu, för att bedriva spaning bland ca 2 300 moskéer, islamska centrer och skolor i USA. Av hittills hundra undersökta så borde sjuttiofem vara på en övervakningslista.

Läs mer: Every kinda People

"Islamofobi" är ett skrämselordAlliansen mellan extremister och islamister håller de moderata muslimerna borta från offentligheten och spelar rasister och islamhatare i händerna, menar Torbjörn Elensky.

På vilket sätt är islamofobi ett relevant och användbart begrepp för att ringa in en viss typ av rasism? Den rasism som drabbar människor med ursprung i Mellanöstern och Nordafrika drabbar oavsett om de är muslimer, kristna, druser, alawiter, araber, kurder, berber, ateister, liberaler eller kommunister - oavsett vilken etnisk grupp, gren eller parti de tillhör.

Sydöstasiater kan i gengäld mycket väl vara muslimer, men de omfattas knappast alls av samma slags fördomar som sina arabiska och afrikanska trosbröder- och systrar.
Var går gränsen för islamofobi?

Får man säga att Saudiarabiens regering hänvisar till Koranen när den förbjuder kvinnor att ta körkort? Får man påvisa ens de kopplingar de själva gör, eller måste man utgå från att det finns en god islam, som är den sanna, och att alla som gör avsteg från den per definition inte är muslimer och således inte på något sätt kopplas till islam, oavsett vad de själva säger? Är Hizbollah muslimskt? Är Irans regering?
De som i dag predikar jihad, det vill säga krig mot de otrogna, hänvisar faktiskt till Korantexter.

Den våldsamhet de hyllar är något de själva väljer att lyfta fram ur religionen. Lika väl som det inte går att förneka att de stater som infört sharia, och som använder den som förevändning för extremt grymma och ovanliga straff - också för brott som här inte ens skulle kallas brott, som homosexualitet, otrohet, konvertering och så vidare - gör det med uttrycklig hänvisning till islam.

Att förneka att detta finns i religionen är lika dumt som att anse alla muslimer kollektivt skyldiga. Den som inte uttryckligen ställer sig bakom stening för äktenskapsbrott ska naturligtvis inte behöva bära hundhuvudet för att sådant sker.

Läs mer: www.dn.se