söndag 2 mars 2008

Storbritanniens sammandrabbning med islamisk lag

av Daniel PipesJerusalem Post13 februari, 2008
Ursprunglig engelsk artikel:
Britain's Encounter with Islamic Law
Översättning till svenska: Ilya Meyer

Under den bedrägligt lugna ytan av vardagsliv i Storbritannien befinner sig den brittiska befolkningen mitt uppe i en oerhört viktig sammandrabbning med islam. Tre saker som hände förra veckan vilka var och en var slutet på en flera år lång trend – och inte bara en udda händelse – tyder på att en förändring är på gång.

Först beslutade den brittiska regeringen att terrorism utförd av muslimer i islams namn inte har något med islam att göra, att det till och med är emot islam. Denna tanke uppstod första gången år 2006 när utrikesdepartementet av rädsla för att begreppet "krig mot terror" skulle uppröra de brittiska muslimerna försökte använda sig av begrepp som upprätthåller "gemensamma värderingar i ett försök att bekämpa terrorister".

Tidigt år 2007 utgav den Europeiska unionen en hemligstämplad handbok som förbjöd användandet av orden jihad, islamisk och fundamentalister när man pratade om terrorism, istället skulle man använda sig av "icke stötande" fraser. Förra sommaren förhindrade premiärminister Gordon Brown sina ministrar från att använda ordet muslim i samband med terrorism. I januari gick inrikesminister Jacqui Smith än längre när hon faktiskt beskrev terrorism som "anti-islamskt".

Och förra veckan gjorde inrikesdepartementet förvillelsen fullkomlig genom att ge ut en anti-terrorism ordbok som beordrar statstjänstemännen att endast hänvisa till våldsam extremism och kriminella mördare, inte islamistiska extremister och jihadi-fundamentalister.

(Förkortad text)
Den andra händelsen var något som återigen var kulmen på en flera år lång evolution, den brittiska regeringen har nu erkänt månggifte. Man ändrade lagen i "Skattereglementet från 2003 (Månggifte)": tidigare kunde bara en fru ärva skattefria tillgångar efter en död make; det nya reglementet tillåter flera fruar att ärva skattefritt under förutsättning att giftermålet har ingåtts i ett land där månggifte är tillåtet, som till exempel i Nigeria, Pakistan eller Indien.

(Förkortad text)
Det tredje som hände är att ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, stödjer tillämpandet av delar av den islamiska lagen (Sharia) i Storbritannien. Han förklarade att anammandet av de civilrättsliga delarna "verkar oundvikligt" eftersom inte alla brittiska muslimer kan relatera till det existerande juridiska systemet och att tillämpa Sharia skulle hjälpa dem i deras sociala sammanhang.

Läs hela artikeln: danilelpipes.org

Inga kommentarer: