torsdag 3 april 2008

Skilj på dumheternaNU
har man kommit på att:

Islamofober är inte alltid rasister.
Debatten om islamofobi har rört upp en rad begrepp. Rasism till exempel.

De som ogillar islam är, heter det ibland, rasister. Men är de verkligen det? Den rasistiska feställningsvärlden som utvecklades under 1800-talet går ut på att vissa folk till följd av nedärvda egenskaper i olika avseenden är sämre än andra.
Arvet är här det centrala, biologin, ödet.
Men i dag har begreppet ofta kommit att användas för att ange grad av främlingsfientlighet, inte art. Den som är mest främlingsfientlig är rasist.
Eftersom islamofobin i dag är starkare än till exempel antisemitismen är den, menar man, rasistisk. Rasism blir ett negativt honnörsord, till vilket man kvalificerar sig genom att vara mest utsatt.
Läs mer: www.dn.se