tisdag 16 oktober 2007

Undercover Mosque; Exposing Wahabi Sect

Favorit i repris

Are Muslims being deceived by Satan to be Nazis?

Extremisternas måltavla är inte väst utan andra muslimer


Källa: SvD, 7 .10.2007
Skriven av Bitte Hammargren, bevakar arabvärlden, Turkiet och Iran

Militanta islamister som gör anspråk på att sitta inne med den absoluta sanningen om världen och religionen är på frammarsch. Deras medel är inte bara bomber. De för också en kulturell kamp, riktad mot den brokiga skara som utgör majoriteten av muslimerna. Men det föder motreaktioner: på Algers gator, under fredagsbönen i New York, på prästseminarier i Iran och i Europa där en ny generation muslimer växer fram.

”Döda så många otrogna du vill. Förvandla marken till gravar. Hela Palestina kommer att befrias. Hedra den ärofyllda vägen till Manhattan”.

Sådana hatbudskap sprids på nätet, främst på arabiska, men också i översättning till andra språk. Målgruppen är främst unga arga män, ofta inom medelklassen och ofta på den oljerika Arabiska halvön. Men inte bara där. Den oförsonliga kampen för en annan världsordning är gränsöverskridande. Den riktar sig inte bara till de potentiella bombmakarna, jihadisterna.

Det handlar om en kamp om själarna i bred mening. ”De otrogna” är för extremisterna inte bara ateister, kristna eller judar i väst utan i lika hög grad dem som stämplas som muslimska avfällingar, sekularister eller kollaboratörer med kolonialmakterna (läs: Israel, USA samt övriga västländer med trupp i Mellanöstern).
Läs hela artikeln här: http://www.politiken.biz


" Att vi i väst först kommer i andra eller trejde hand för islamisternas mål är på intet sätt lugnande, men självklart är det så att "vanliga" muslimer är en lättare måltavla, många av dessa lever ju västländer idag.
I sverige har vi ca en halv miljon muslimer, hur trevligt blir de om alla dessa blir extremister? Well...det krävs ingen avancerad tankegång för att räkna ut det scenariot."

Spårvagnar vandaliseras allt oftare

Spårvagnar utsätts oftare för stenkastning. Hittills i år har olika föremål kastats mot vagnar vid 187 tillfällen. Skadorna kostar årligen 10 miljoner kronor.

Läs mer: www.gp.se