lördag 13 februari 2010

Historien bakom DO´s dom som ledde till 60 000 i skadestånd

Ärendet från DO´s hemsida: http://www.do.se/Press/Pressmeddelanden/Arendet-om-utebliven-handskakning-i-Stockholms-tingsratt/

"Eftersom han, enligt Arbetsförmedlingen, genom sitt uppträdande hade medverkat till att han inte fick praktikplatsen beslutade man att återkalla hans anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet. Han förlorade därigenom också rätten till aktivitetsstöd."

Detta är dock inte hela sanningen.

Viktig synpunkt av Merit Wager:

Hej Detta skrev Merit Wager:" En mening i domen fastnar särskilt i mitt medvetande och jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. "Eftersom han inte hade några förpliktelser i Sverige åkte han under sommaren till Bosnien för att samla energi. Hade han inte 'förpliktelsen' att stå till arbetsmarknadens förfogande? Ellerr räknade han kallt med att han nog skulle få en rejäl slant tack vare DO och struntade därför också i dessa regler i Sverige och åkte och vilade upp sig i hemlandet?"

Svaret från verksjurist Anders Bergstrand ger upphov till funderingar: Bl a att "Arbetsförmedlingen har stängt av honom" - Innebär det att han är arbetsbefriad resten av livet?? Eller vad? Någon som vet? Hälsningar Inger-SivHej

Ja det stämmer.

Domen i sin helhet kan du läsa på följande länk: http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/T7324-08%20avid.pdf

Det aktuella avsnittet kan du läsa här:

Genom beslutet om att återkalla A:s anvisning till det arbetsmarknadspolitiska

programmet gick A miste om aktivitetsstöd. Han hade vid den aktuella

tidpunkten fortfarande 195 dagar kvar att ta ut och ersättningen uppgick till 223 kr per

dag. Det totala inkomstbortfallet var då 43 485 kr. A blev bedrövad över det

inträffade. Han beslutade sig för att lämna Sverige en tid och åka till sin far i Bosnien.

I början av september 2006 återkom han till Sverige och skrev på nytt in sig som arbetssökande

på Arbetsförmedlingen. Socialförvaltningen i Älmhult avslog hans begäran

om försörjningsstöd för september med motiveringen att A hade befunnit

sig utomlands i tre månader utan att stå till arbetsmarknadens förfogande. Han erhöll

dock 2 980 kr i försörjningsstöd för oktober månad. Eftersom handläggaren på

Socialförvaltningen försökte förmå A att ta kvinnor i hand kände han sig

ifrågasatt och utsatt för påtryckningar och ville inte återvända till Socialförvaltningen i

Älmhult.

Där framgår också att personen i fråga under den tid han var i Bosnien inte hade något stöd från Sverige och heller inga skyldigheter gentemot till exempel Arbetsförmedlingen, eftersom man stängt av honom.

Med vänlig hälsning

Anders Bergstrand

Verksjurist