lördag 10 januari 2009

Hos bloggen Systemfel hittade jag en intressant artikel


Vad kostar familjen Hassan?


Ja, det är bara att klicka sig dit och läsa eländet.

Regering spionerade på bloggen Muslimska friskolan

Läs vad bloggen muslimska friskolan skriver om detta HÄR

Skolböcker innehåller politisk propaganda?I en ny doktorsavhandling kritiseras flera läroböcker i svenska för att de innehåller ideologiska budskap.
Den tidigare svenska­läraren Jörgen Mattlar har i sin avhandling studerat fem läroböcker i svenska som andraspråk, där framför allt två böcker utgår från en ensidig socialdemokratisk ideologi. Eleverna får till exempel i uppgift att öva sig i att uttala ”socialdemokratiska ungdomsförbundet”.

Det var när Jörgen Mattlars fyra år som lärare i svenska som andra språk som han kom i kontakt med det material han valt att undersöka i sin doktorsavhandling. När Jörgen Mattlar inledde sitt omfattande projekt var de fem böckerna i princip de enda som fanns tillgängliga i det förhållandevis lilla ämnet Svenska som andraspråk. Det som Jörgen Mattlar pekar på som den allvarligaste problematiken i läroböckerna är den tydliga ideologin som genomsyrar böckerna och då framförallt de socialdemokratiska böckerna På G och Dikt och verklighet. De är tydligast med sin ideologi.

En bild där det svenska samhället målas upp som ett ideal samhälle med en stark arbetarrörelse som stomme, samtidigt som invandrarna klumpas ihop till en okunnig massa som ska anpassas till den svenska modellen. Något som då alltså går emot den officiella svenska, mångkult­urella politiken som ska värna om mångfalden och inte hämma den.
– Det här ökar bara segregeringen, säger Jörgen och berättar vidare om ett exempel i boken där två vuxna invandrare kommit till landet med utbildning men ändå inte antagits till någon högskola och därför tvingats att gå en yrkesinriktad utbildning.

Två solskens historier om en kvinna som lyckas bli barnskötare och en man som blir busschaufför.
– Man häpnar över innehållet i den boken, Säger Jörgen om På G där eleverna också får träna sig på att uttala socialdemokratiska ungdomsförbundet. – Det som skiljer På G från de andra lärobökerna är att den enbart har en socialdemokratisk ideologi och inte blandar in något annat.

Vem är det som väljer läroböcker? – Nu är ju läromedelsmarknaden helt komersiell och juridiskt är det rektorn som har ansvaret men i praktiken är det lärarna som väljer. Det finns då två typer av lärare som är farliga. De som endast är inriktade på svenskan och bortser från ideologierna men också de som då är socialdemokrater. Då kan det bli ren indoktrinering.

Källa
Världen idag