torsdag 7 januari 2010

Sveriges våldsamma befolkningsökning under 2009


Sverige har haft en våldsam befolkningsökning under 2009 som helt beror på invandringen och på bl a invandrarnas höga födelsetal

Sveriges våldsamma befolkningsökning under 2009

Av denna länk från den 21 december 2009 … :

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284708.aspx

… framgår några ungefärliga, här nedan redogjorda beräkningar förutom de slutliga officiella uppgifterna för år 2009.

Ökad folkmängd i Sverige på uppemot 85 000 personer, till totalt 9 340 000 medborgare.

Alla de angivna talen för 2009 är ungefärliga angivelser:

Nettoindvandringen: 64.000

Antal födda: +112.000

Antal döda: -91.000

Totalt ………………..85.000

D.v.s. mer än ¾-delar, alltså 75 % av befolkningstillväxten kan skyllas på invandringen. Resten beror på invandrarnas höga födelsetal där svenskarna inte föder tillräckligt många barn för att kunna ersätta de etniska svenskar som avlidit. D.v.s. invandrarna fyller ut ”hålet” efter de avlidna svenskarna och dessa invandrare ökar befolkningsantalet i Sverige våldsamt.

Här är de officiella uppgifterna på antalet invandrare i Sverige:

(Utdrag ur ovanstående länk): “Nästan en femtedel har utländsk bakgrund*)”

Av Sveriges befolkning är 14 procent födda utomlands. Vidare är 390 000 personer födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Tillsammans med de utrikes födda utgör de vid årsskiftet nära 19 procent av Sveriges befolkning.

*)”Utländsk bakgrund utgörs av utrikes födda och svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar…”

Här är ett fel som vi på samma sätt finner i Danmarks officiella redogörelse:

Bara första generationen av de så kallade anhöriginvandrare medräkans som efterkommande av individer med utländska bakgrund. Därför saknas alla barn födda av dessa andra och tredjegenerationens invandrare i Sverige (i invandringsredovisningen). Skillnaden mellan det officiella invandrarantalet och det verkliga antalet blir därför större och större allt som åren går, eftersom fler och fler barn föds av invandrade föräldrar som själva är födda i Sverige, av invandrade föräldrar eller som har invandrade mor- och farföräldrar.

Det förekommer i dag fler födslar inom invandrarbefolkningen bland andra och tredjegenerationsinvandrarna, än barnafödslar bland de initialt invandrade utländska föräldrarna. Det vill säga fler än 5 procentpunkter (19 – 14) skall alltså läggas till de 19 procenten.

Den officiella 19 procenten av andelen invandrare skall ökas med 25-30 procent

Berlingske Tidendes Sten Jensen har den 27 december 2009 gett ut en politiskt korrekt redogörelse som informerar om det befintliga antalet medborgare i Sverige 2009 på:

http://www.berlingske.dk/verden/svenskerne-bliver-hastigt-flere-og-flere

Den Danske Forening kan inte få denna mainstream rapport att stämma och det är egentligen inte så konstigt:

http://www.dendanskeforening.dk/side363-cid-1-aid-3063-mid-1-params-2.html