onsdag 5 november 2008

Om äldreförsörjningsstödet (ÄFS) i siffror

Förutom grundersättningen på 4 421 kr per månad för ogifta, 3 704 kr för gifta tillkommer ett stöd för boendekostnader på upp till 6 200 kr i månaden. Det betyder att den som erhåller stödet kan få en summa upp till 10 621 kronor i månaden.
För att beviljas ÄFS måsta man ta ut alla andra möjliga förmåner, såsom t.ex inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg.
Man räknar även inkomst av kapital, tjänst eller inkomstillägg för förmögenhet.

Men, däremot beviljas skattefria utländska inkomster och stipendier upp till 3 000 kronor utan att ÄFS räknas ned. Vilket gör att den som får ÄFS och har utländsk inkomst kan erhålla ända upp till 13 621 kronor netto i månaden utan att ha betalat en enda krona i skatt till svenska staten.

"Sverige är fantastiskt"

Källa: SD-Kuriren no 79 2008 (papperstidningen)