onsdag 25 juni 2008

Sommarboom för mödomshinnor

Det råder stor efterfrågan på mödomshinnor i Danmark. Även i Sverige ökar antalet operationer.
Unga invandrarkvinnor vill dölja beviset på sin förlorade oskuld innan de gifter sig. De tar kontakt med privatkliniker.

Familjeönskemål

- Det börjar med att de försöker följa familjens önskemål och skaffar sig en ny mödomshinna och väljer äktenskap. - Jag stöder inte de här operationerna eftersom vi genom att tillåta dem i grunden ger efter för en hel kulturs föråldrade dogmer och regler.

I Danmark pågår en debatt om huruvida det allmänna ska betala för den här typen av operationer. Så sker på många håll i dag. Även i Sverige finns det gynekologer som rekonstruerar mödomshinnor eller utfärdar intyg om att kvinna är "orörd". Enligt Socialstyrelsens regler finns det inga hinder mot att utföra den här typen av operationer om det inte handlar om könsstympning.

Myndigheten har dock ett regeringsuppdrag som handlar om att få överblick över läget och eventuellt förbereda en lag som reglerar operationer i underlivet. I samband med våldtäktsåtalet mot Malmöläkaren Carl-Åke Troilius i fjol uppdagades att denne genomförde mödomshinneoperationer för 9 000 kronor.

Läs mer: KVP