torsdag 18 september 2008

The Qur'an - Se filmen som upprörde Englands muslimer

Channel 4 har gjort det igen, en dokumentär som denna gång handlar om koranen. Protesterna från "de kränktas skara" lät inte vänta på sig. Var av det finns en uppföljare till dokumentären The Qur'an, ett diskussionsprogram. (första delen)


Aired: July 14, 2008 on Channel 4 A ground-breaking, feature-length documentary by award-winning filmmaker Antony Thomas, The Qur'an asks what Islam's holiest book actually says about issues such as equality, punishment, peace, other faiths and suicide bombing. The film is part of a special week of powerful and thoughtful programmes that aim to de-mystify, as well as celebrate, the world's most talked-about religion and offer an insight into the lives and beliefs of Muslims across the globe. Warning: "The Program contains footage of executions, the aftermath of bombing and female genital mutilations which may upset some viewers".


S släpper in islam i politiken via bakdörren?Socialdemokraterna måste bli bättre på att förstå gränslandet mellan religion och politik. Det konstaterar en rådslagsgrupp inom partiet. - Religionens återinträde i politiken innebär både risker och möjligheter, säger förre utrikesministern Jan Eliasson.

Han leder tillsammans med EU-kommissionären Margot Wallström det internationella rådslagsarbete som i dagarna lämnar sin sista delrapport: "Vårda värderingar - politik och religion".- Det är klart att man kan säga att den religiösa dimensionen alltid funnits, men i alla fall i världspolitiken kan man tala om ett återinträde, med både positiva och negativa förtecken, säger han.Missbrukas oftareSom exempel på positiva exempel på religionens återinträde pekar Jan Eliasson bland annat på de buddhistiska munkarnas roll i diktaturens Burma och kyrkornas roll i försoningsprocessen i Sydafrika.

Jan Eliasson talar också om att religionen oftare missbrukas av fundamentalistiska krafter. Här tar man i rapporten exemplet den kristna högerns frammarsch i USA via president Bush.Allas lika värdeMen även i den svenska samhällsdebatten, konstaterar gruppen, har frågor om religion och politik fått ökat utrymme. Till exempel när kyrkorna agerar samlat för att påverka flykting- och biståndspolitiken. Det gamla "samhällskontraktet" mellan staten och kyrkorna, som utgick från att religionen var en privatsak, behöver utvecklas.-Den andliga erfarenheten är naturligtvis en privatsak, säger Jan Eliasson och tillägger att det gemensamma är värderingsfrågorna:- Alla människors lika värde, att ett samhälle ska bedömas efter hur man hanterar de sämst ställda, och så vidare.

Det är viktiga etiska frågor som spelar en stor roll för vilken politik som förs, både här hemma och i världen.
Inte minst vill han lyfta fram konfliktlösningar som ett positivt religiöst bidrag.- Jag som har jobbat mycket med detta ser att det finns risk för återfall i en konflikt om man inte försonas med det förflutna.Gruppen ger inga konkreta förslag eller ställer krav. Men man berör exempelvis frågan om slöja. Det offentliga bör inte ha någon åsikt om hur människor klär sig. Däremot tar man avstånd från en patriarkal kvinnosyn där slöjan blir ett uttryck för att kvinnan är mannens ägodel.

ar upp abortdebattenDe senaste årens abortdebatt, främst i USA, är enligt gruppen ett exempel på när "reaktionär politik och religion samspelar för att begränsa mänskliga rättigheter". Däremot sägs inget om det etiska dilemmat kring abort.- Det vet ju alla, kommenterar Jan Eliasson, och menar att han är den förste att erkänna det dilemmat."Våra värderingar" är den sista i delrapporten raden av sju från internationella gruppen. Nu blir det en ny diskussionsomgång fram till 12 december.

Därefter blir det troligen ett förslag till partikongressen.
Är det så här det socialdemokratiska partiet tycker i dag?- Det här är väl en kombination av att fånga upp de synpunkter som kommit och ett försök att ange en riktning för hur vi ska arbeta framöver. Påverkar migrationspolitiken Jan Eliasson menar att religionsfrågorna också kommer in i till exempel migrationspolitiken, synen på Mellanöstern, med mera. Därför har man försökt skriva klokt och formulera sig väl, vilken han tycker att man lyckas med.- Det blir ett sätt att hjälpa oss framöver, inte bara socialdemokratin utan hela Sverige, att se på frågorna om religion i ett mer fruktbart perspektiv.

Att både ta fram religionens positiva roll och vikten av att samarbeta med religiösa rörelser, men också att se att ibland missbrukas religionen.
- Och det kanske är oväntat att vi tar den diskussionen, vilket jag tycker är roligt, säger han.

Källa Dagen


Ny lag i Iran: Dödsstraff för alla som lämnar islamExpert på religionsfrihet: Ingenting liknande har hänt förut


Irans parlament har med överväldigande majoritet antagit ett lagförslag som föreskriver dödsstraff för alla som lämnar islam. Därmed återstår bara detaljer innan lagen antas.

- Att parlamentet tar upp lagförslaget om dödsstraff är ett enormt steg bakåt för mänskliga rättigheter i Iran. Ingenting liknande har hänt förut, säger en expert från Christian Solidarity Worldwide, en kristen organisation som övervakar religionsfrihet, till Dagen. Avfällighet, förolämpande av profeten samt spådom är brott som enligt lagförslaget obligatoriskt ska ge dödsstraff.

196 parlamentsledamöter röstade för, sju röstade emot och två ledamöter lade ner sin röst.
I förslaget, som Dagen skrev om i mars, ingår även dödsstraff för internetbrott som att etablera en hemsida där man propagerar för korruption, prostitution eller sin icke-muslimska religiösa övertygelse. - Redan tidigare har domstolarna haft befogenhet att döma de som konverterat från islam till döden, med hänvisning till Koranen och andra rättskällor inom islam. Syftet med lagförslaget är att göra domstolarnas praxis enhetlig, förklarar Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet.

Alla kristna i Iran hotasSenast någon avrättades för att ha konverterat från islam till kristendom var 1990 då den nu fängslade pastorn Ramtin Soodmands far, hängdes. - Om lagförslaget går igenom kommer alla kristna i Iran att hotas av dödsstraff, eftersom i princip alla är före detta muslimer. Lagen om avfällighet hotar också den religiösa minoriteten bahai, som är den största gruppen icke-muslimer i Iran, konstaterar experten från Christan Solidarity Worldwide. Han är orolig för hur lagförslagets utgång ska påverka de kristna som nu sitter arresterade, vilka Dagen berättade om i fredags.

- Under det här året har det redan skett många fler arresteringar av kristna än under hela 2007. Det är en tydlig, oroande trend. Vi är rädda att det sätt som parlamentet behandlar frågan om dödsstraff ska påverka domarna negativt. Vi vet att Basirat, Matin-Azad och Soodmand redan nu blir illa behandlade både psykiskt och fysiskt.Lagförslaget är utformat så att det kan påverka även iranier utomlands. - Regimen kan åtala och döma medborgare, trots att de befinner dig utanför landet. Men de kan förstås inte verkställa en avrättning om någon befinner sig utomlands.

Däremot påverkar det möjligheterna för den dömde att någonsin kunna resa tillbaks till Iran, säger experten.
Nu ska olika lagstiftande kommittéer få möjlighet att föreslå förändringar på lagförslaget innan det religiösa Väktarrådet till slut beslutar om lagen är i enlighet med sharia. - Många debattörer och politiskt aktiva inom och utanför Iran har kritiserat förslaget hårt, säger Said Mahmoudi.

- Vårt hopp är att organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter både inom och utanför Iran ska protestera. Det är enda chansen till en ändring av lagförslaget, säger experten från Christian Solidarity Worldwide.

Källa Dagen

Polskt förslag: Kastrera pedofiler

Polens regering förbereder en lag som innebär obligatorisk kemisk kastrering för alla dömda pedofiler.

Landets premiärminister Donald Tusk lovar att det radikala greppet inte ska kränka europeisk lagstiftning.

Donald Tusk lanserade förslaget i förra veckan sedan en 45-årig man gripits misstänkt för att ha våldtagit och hållit sin dotter inspärrad i sex år. Mannen riskerar 15 års fängelse och fallet har satt fokus på hur pedofiler straffas i Polen.

- Jag vill samla alla lagar i Europa och se till att Polen har den hårdaste möjliga lagstiftningen för kriminella som våldtar barn, förklarade Donald Tusk.

Han får nu stöd av justitieministern och hälsoministern och behandlingen av lagförslaget sägs vara i sitt slutskede.

- Vi arbetar på ett system som effektivt kan eliminera den hemska företeelsen, som inte är värre i Polen än i de andra europeiska länderna, kommenterade premiärministern i samband med onsdagens besök hos statsminister Fredrik Reinfeldt.

- Kanske blir vårt system det strängaste i hela Europa, men det innebär inte att det kommer att strida mot den europeiska lagstiftningen. Så, ta det lugnt, sade Donald Tusk i Stockholm.

Källa SVD


"Ett mycket bra förslag, då pedofilism i princip är obotbar, återfallsfrekvensen är mycket hög."

Södertälje toppar listan för socialbidragFörra året uppgick kostnaderna för ekonomiskt bistånd till flyktingar till 92 miljoner i Södertälje kommun. Totalt utbetalades 245 miljoner i bidrag.
Det placerar kommunen på tredje plats i Sverige. Bara Stockholm och Göteborg betalar ut mer.

I Södertälje fick 8462 personer ekonomiskt bistånd någon gång under 2007. Av dem utgör flyktingarna en fjärdedel av bidragstagarna, 1820 stycken.
De 92 miljonerna som går till flyktingar tas inte enbart från Södertälje kommuns kassa. – Siffran redovisar både försörjningsstöd och introduktionsbidrag som betalas av staten till flyktingar, säger kommunens socialchef Karl Gudmundsson.

Staten skjuter till pengar i 18 månader men efter det tar kommunen över ansvaret. – Har vi många flyktingar som kommer hit så blir det höga introduktionsbidrag men det är inte samma sak som socialbidrag, poängterar Gudmundsson.

När det gäller individ -och familjeomsorgen, det vill säga socialbidrag, barn –och ungdomsvård och missbruksvård av vuxna så satsar Södertälje kommun mest av länets kommuner sett per antal invånare. 2943 kronor per individ. – Behoven är sådana och Södertälje är också en ung kommun, med många barn och ungdomar, säger han.

Källa LT

Lögnarna av Jan Milld

Expressens manipulering

Reinfeldt besökte halalslaktare

Lars Danielsson erkänner att svensk asylpolitik är extrem