torsdag 18 september 2008

S släpper in islam i politiken via bakdörren?Socialdemokraterna måste bli bättre på att förstå gränslandet mellan religion och politik. Det konstaterar en rådslagsgrupp inom partiet. - Religionens återinträde i politiken innebär både risker och möjligheter, säger förre utrikesministern Jan Eliasson.

Han leder tillsammans med EU-kommissionären Margot Wallström det internationella rådslagsarbete som i dagarna lämnar sin sista delrapport: "Vårda värderingar - politik och religion".- Det är klart att man kan säga att den religiösa dimensionen alltid funnits, men i alla fall i världspolitiken kan man tala om ett återinträde, med både positiva och negativa förtecken, säger han.Missbrukas oftareSom exempel på positiva exempel på religionens återinträde pekar Jan Eliasson bland annat på de buddhistiska munkarnas roll i diktaturens Burma och kyrkornas roll i försoningsprocessen i Sydafrika.

Jan Eliasson talar också om att religionen oftare missbrukas av fundamentalistiska krafter. Här tar man i rapporten exemplet den kristna högerns frammarsch i USA via president Bush.Allas lika värdeMen även i den svenska samhällsdebatten, konstaterar gruppen, har frågor om religion och politik fått ökat utrymme. Till exempel när kyrkorna agerar samlat för att påverka flykting- och biståndspolitiken. Det gamla "samhällskontraktet" mellan staten och kyrkorna, som utgick från att religionen var en privatsak, behöver utvecklas.-Den andliga erfarenheten är naturligtvis en privatsak, säger Jan Eliasson och tillägger att det gemensamma är värderingsfrågorna:- Alla människors lika värde, att ett samhälle ska bedömas efter hur man hanterar de sämst ställda, och så vidare.

Det är viktiga etiska frågor som spelar en stor roll för vilken politik som förs, både här hemma och i världen.
Inte minst vill han lyfta fram konfliktlösningar som ett positivt religiöst bidrag.- Jag som har jobbat mycket med detta ser att det finns risk för återfall i en konflikt om man inte försonas med det förflutna.Gruppen ger inga konkreta förslag eller ställer krav. Men man berör exempelvis frågan om slöja. Det offentliga bör inte ha någon åsikt om hur människor klär sig. Däremot tar man avstånd från en patriarkal kvinnosyn där slöjan blir ett uttryck för att kvinnan är mannens ägodel.

ar upp abortdebattenDe senaste årens abortdebatt, främst i USA, är enligt gruppen ett exempel på när "reaktionär politik och religion samspelar för att begränsa mänskliga rättigheter". Däremot sägs inget om det etiska dilemmat kring abort.- Det vet ju alla, kommenterar Jan Eliasson, och menar att han är den förste att erkänna det dilemmat."Våra värderingar" är den sista i delrapporten raden av sju från internationella gruppen. Nu blir det en ny diskussionsomgång fram till 12 december.

Därefter blir det troligen ett förslag till partikongressen.
Är det så här det socialdemokratiska partiet tycker i dag?- Det här är väl en kombination av att fånga upp de synpunkter som kommit och ett försök att ange en riktning för hur vi ska arbeta framöver. Påverkar migrationspolitiken Jan Eliasson menar att religionsfrågorna också kommer in i till exempel migrationspolitiken, synen på Mellanöstern, med mera. Därför har man försökt skriva klokt och formulera sig väl, vilken han tycker att man lyckas med.- Det blir ett sätt att hjälpa oss framöver, inte bara socialdemokratin utan hela Sverige, att se på frågorna om religion i ett mer fruktbart perspektiv.

Att både ta fram religionens positiva roll och vikten av att samarbeta med religiösa rörelser, men också att se att ibland missbrukas religionen.
- Och det kanske är oväntat att vi tar den diskussionen, vilket jag tycker är roligt, säger han.

Källa Dagen


Inga kommentarer: