torsdag 18 september 2008

Södertälje toppar listan för socialbidragFörra året uppgick kostnaderna för ekonomiskt bistånd till flyktingar till 92 miljoner i Södertälje kommun. Totalt utbetalades 245 miljoner i bidrag.
Det placerar kommunen på tredje plats i Sverige. Bara Stockholm och Göteborg betalar ut mer.

I Södertälje fick 8462 personer ekonomiskt bistånd någon gång under 2007. Av dem utgör flyktingarna en fjärdedel av bidragstagarna, 1820 stycken.
De 92 miljonerna som går till flyktingar tas inte enbart från Södertälje kommuns kassa. – Siffran redovisar både försörjningsstöd och introduktionsbidrag som betalas av staten till flyktingar, säger kommunens socialchef Karl Gudmundsson.

Staten skjuter till pengar i 18 månader men efter det tar kommunen över ansvaret. – Har vi många flyktingar som kommer hit så blir det höga introduktionsbidrag men det är inte samma sak som socialbidrag, poängterar Gudmundsson.

När det gäller individ -och familjeomsorgen, det vill säga socialbidrag, barn –och ungdomsvård och missbruksvård av vuxna så satsar Södertälje kommun mest av länets kommuner sett per antal invånare. 2943 kronor per individ. – Behoven är sådana och Södertälje är också en ung kommun, med många barn och ungdomar, säger han.

Källa LT

Inga kommentarer: