onsdag 23 september 2009

Niqab och barnskötarutbildningSlöjan är ditt eget problem, Khalifa


Debatten om religionsfrihetens gränser blossar upp med jämna mellanrum. I de flesta fall handlar det om känsliga frågor, gråzoner och en skör balansgång mellan olika rättigheter. När det gäller diskussionen som har utlösts av den niqabbärande eleven Alia Khalifa (Expressen i söndags), ser jag dock inget annat än en tydlig, svart linje. Där går gränsen för religiös utlevnad i könsblandade miljöer i ett modernt samhälle.


Min mormor bar milaya, en niqab utan öppning för ögonen, vid de sällsynta tillfällen hon lämnade hemmet. Det var normen i Damaskus i början av 1900-talet. Och min mor bär slöja i dag. Men jag vill inte att mina barn, som går i svensk förskola, ska tas om hand av kvinnor som inte klarar av att följa vanliga normer för uppförande och umgänge. Och jag är varken rasist, främlingsfientlig eller illiberal


Läs mer: Sidan 4 debatt

Norsk TV besöker Göteborgs förorter - "Det svenska folkhemmet brinner upp" - 2009 - (Läs texten)

En annan vinkling av förortsproblemen av Norsk tv