tisdag 2 oktober 2007

Islamister vill lära svenskarna att huka sig


Al-Qaida kräver att du som svensk ska be om ursäkt för muhammedhunden, annars ska du straffas. Alla svenskar är varnade, alla är legitima mål "Andra som tidigare påstått sig vara neutrala har också attackerat oss muslimer. Ett utmärkt exempel på detta är det degenererade korsfararlandet Sverige, där de har publicerat teckningar där profeten Muhammed avbildas som en hund. Vi bevittnar hur varje enskild skurk attackerar oss - allt från dem som dyrkar korset till dem som tillber kor. Vi bevittnar hur vårt blod tappas, och hur vår heder tas från oss. Vi huggs i ryggen varje gång vi försöker stå rakryggade och slåss för att återta våra förfäders arv. Vi säger nu till alla er, korsets och de jordiska tillgångarnas slavar, att vi är en nation välsignad av islam. Ni kommer att få lära er att huka i förödmjukelse. Ni kommer att lära er att officiellt be om ursäkt för ert brott mot vår profet Muhammed. Vi vet hur man bäst får er att retirera och be om ursäkt för era handlingar. Vi förbehåller oss rätten att straffa brottslingarna. Om ni inte ber om ursäkt kommer era industrijättar att anfallas. Företag såsom Ericsson, Skandia, Volvo, Ikea, Electrolux och andra kommer att anses som legitima mål. Ni har blivit varnade."

"Lånat från http://everykindapeople.blogspot.com"

Pigs Purged Out Of Fairy Tales In Norwegian Kindergarterns


Norway's largest independent weblog, reports that in Norwegian kindergartens, pigs in traditional fairy tales are now quietly being replaced with other animals. A person who visits kindergartens to read fairy tales experienced that in stories by Asbjørnsen and Moe, the Norwegian equivalent of the Brothers Grimm, the word pig had been replaced with fox. When she discovered the same thing happening in another kindergarten, she wondered whether this was a new policy. All in name of cultural "sensitivity".

"Ordet gris får inte förekomma i sagorna, detta väcker anstöt hos våra kulturberikare.
Det är VI som ska anpassa oss"