onsdag 15 april 2009

Anti-Semitism: Why You Should Be Alarmed


Jews to the gas.” “Jews to the oven.” “Kill the Jews.” These are standard sentiments in the streets of Tehran and Gaza City.

But earlier this year, those chilling slogans, chanted by tens of thousands, echoed up and down the streets of London, Paris and Amsterdam.

Yes, you read that correctly.

Läs mer: europenews

Diskriminering - Nya Sveriges mjölko


Diskrimineringsombudsmannen (DO) för religiös diskriminering har träffat en förlikning på 30 000 kronor med ett byggvaruhus som inte gav en praktikplats till en muslimsk man.

Bakgrund:
En muslimsk man hade gått en truckförarutbildning och blev föreslagen en praktikplats på ett byggvaruhus. En representant för byggvaruhuset träffade mannen innan slutligt beslut togs om praktikplatsen. Efter mötet uppfattade mannen det som att han skulle få praktikplatsen.

Läs mer på den eminenta bloggen Systemfel