onsdag 22 april 2009

Är Sverige en demokrati om tio år?Troligtvis och förhoppningsvis, men inte nödvändigtvis. Demokrati (eller diktatur) är inte en plats man kommer till, utan det är en ständigt pågående resa. Under resans gång kan demokratin stärkas, försvagas eller förloras. När dyrköpta fri- och rättigheter har erövrats är det lätt att ta dem för självklara. Inte kan väl Sverige inskränka grundläggande mänskliga rättigheter?
I toleransens namn kommer krav, lagändringar och hot som inskränker yttrande- och religionsfrihet
.

Läs mer: Världen idag