torsdag 18 oktober 2007

Koranundervisning mot elevernas vilja

Efter samtal med elever på den muslimska friskolan står en sak helt klar. Barnen känner att de tvingas till koranundervisning på arabiska. I islamologin skulle eleverna ha fått lära sig om sin religion. I stället ägnas den mesta tiden till ren koranläsning på arabiska. Barnen tycker att det är för svårt att läsa koranen på arabiska. De förstår ofta inte vad de läser. Men eftersom deras föräldrar valt den här skolan åt dem, så är det bara för barnen att lyda.

Läs mer: muslimska friskolan

36 % vill döda människor som överger islam

Efter att ha kollat igenom svenska tidningar och radio- och tvkanaler kan jag inte hitta ens någon notis om den attitydundersökning hos unga muslimer som varit föremål för het debatt i England de senaste dagarna.

Undersökningen bekräftar vad som idag får anses vara allmänt vedertagen kulturanalys: Unga muslimer i väst, företrädelsevis andra generationens invandrare, är betydligt mer radikalt islamistiska än sina föräldrar (Huntington menade redan i mitten av 1990-talet att fenomenet gäller hela den muslimska världen).
Läs mer: http://sdblogg.se

BO: Många barn utsatta för brott

70% av unga känner någon under 18 år som utsatts för brott.
Fyrtio procent känner någon som hotat med kniv eller burit kniv.
En av fem känner ingen trygghet i skolan.
Läs mer: www.dn.se


"Brottsligheten ökar i vårt samhälle.!!

Förändringen i brott från 1950 fram till 2006:

Misshandelsfallen ökade från 7,400 till ca 77,000, dvs en tiofaldig ökning på ett halvt sekel

Våldtäkterna ökade från 350 till mer än 4,100, dvs tolv gånger så många fler

Skadegörelsen ökade från drygt 5,000 till ca 105,000, dvs mer än tjugo gånger så många fall.

Personrånen ökade från 190 till 8,500, vilket betyder en fyrtiofyra faldig ökning"
Källa :Sveriges fria radio. Se länk