torsdag 16 april 2009

A Desert Flower Blooms

Amid the doom and gloom, a spine-shivering moment of beauty.

You will be speechless.


Sverige brinner som aldrig förr


Under den senaste tioårsperioden har 29 bränder anlagts i skolor i Dalarna. Det här visar statistik från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MBS.

Under förra året bekämpade räddningstjänsten i länet fyra skolbränder som bedömts som anlagda. Två år tidigare anlades sex skolbränder i länet, och det är den högsta siffran under de senaste tio åren.

Källa: SR

***

Lite Fakta:

Anlagd brand är ett allvarligt brott som kostar samhället över en miljard kronor per år. Anlagd brand ligger bakom åtminstone en fjärdedel, enligt vissa källor upp till 40 %, av alla bränder årligen.

Totalt anläggs över 10 000 bränder i Sverige årligen. Minst hälften av dessa är verk av barn och ungdomar under 18 år. Hälften av alla skolbränder är anlagda, d v s nästan dubbelt så många som för bränder totalt.

Det sker idag ungefär en anlagd skolbrand om dagen i Sverige.
Endast skolbränderna uppskattas kosta samhället minst 300 miljoner kronor varje år. Skolbränder är dessutom bara en del av hela anlagda brand problemet som dessutom omfattar flera anlagda bilbränder eller bostadsbränder per dag. Trots problemets omfattning saknas identifi- erade gärningsmän i 90% av fallen.

Källa:Räddningsverket

http://www.svbf.se/A1_Omoss/Bilder/BF_Anlagd_brand_sammanfattning_f%C3%B6rstudie.pdf


Göteborg - Hårdare regler för gatumusikanterDen 1 Juli skärps reglerna på de populäraste platserna i stan.
Inom Vallgraven och Avenyn blir förbjudet att spela mellan 11- 15 .
Förbud i Nordstans köpcentrum mellan 11-17.
Det blir också förbjudet att använda sig av högtalaranläggningar om man inte sökt särskilt tillstånd hos polisen först.