tisdag 5 februari 2008

Muslimsk kommitté ska övervaka islamkritiker i HollandMarrokanske författaren Mohammed Jabri, som uppehåller sig i Holland, har upprättat en kommitté vars uppgift kommer att vara att övervaka personer som uttalar sig ringaktande gentemot islam. Kommittén, som har fått namnet Mirsab vilket på arabiska betyder Mohammeds svärd, kommer att vidta lagliga åtgärder mot de man anser uttalat sig nedlåtande och rasistiskt om islam, genom att stämma dem.
Läs mer: http://se.altermedia.info

För att kunna genomföra en sådan här utomordentligt dum sak
så krävs det att man inför en lagstiftan som kallas för blasfemilagar .
I Sverige har vi inga blasfemilagar. Hädelse mot kristendomen var straffbar fram till 1948. Därefter vidgades lagen till en lag om trosfrid. Den togs bort 1970. Sedan dess hänvisar man till lagen om religionsfrihet, där det straffbara består i att hindra en individ att utöva en religion.

Under vissa omständigheter kan kritik av en religion leda till åtal för hets mot folkgrupp. Det skulle kunna vara straffbart att kalla medlemmar av ett samfund för idioter, men det är inget brott att kalla deras religion för idiotisk.
Än så länge, alltså.

Mer om detta kan du läsa här:
www.hd.se

Känner du till ”Lilla Saltsjöbadsavtalet” ?”Lilla Saltsjöbadsavtalet” har som uppgift att mörklägga invandrares brottsligthet
genom att ge dem svenskklingade namn eller att bara kalla dem svenskar.

Som oberoende journalist har Du att beakta följande rekommendationer:

* Företrädesvis positivt bedöma och omskriva svenska medborgare av utländsk härkomst, detta särskilt i samband med ungdoms- idrotts- och konstnärlig verksamhet

* Vid evenemang med inslag av skiftande kulturer, företrädesvis intervjua och visuellt framhålla medverkande av utländsk härkomst

* Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.

Men ”femårsperioden” har förlängts och avtalet om att ”systematiskt nedtona” invandrares kriminalitet gäller bevisligen än idag bland landets journalister.

Läs allt i sitt sammanhang: http://se.altermedia.info

Rekordmånga britter emigrerar undan skatter, kriminalitet och invandringEtt rekordstort antal brittiska familjer flyr Storbritannien för att slippa landets höga skatter, den ökande kriminaliteten och den accelererande invandringen.
Enligt brittiska tidningen News of the World kommer Storbritanniens regering inom kort att släppa uppgifter som visar att 250 000 människor valde att flytta från landet under 2007. Det innebär 684 personer varje dag eller en person varannan minut.

Läs mer: http://se.altermedia.info

England idag, Sverige i morgon.

Statliga pengar till imamskolaSverige ska starta en utbildning av imamer. Det beskedet ger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp), som på så sätt vill motverka en radikalisering av islam.

Läs mer: www.svd.se

"Sorry Leijonborg, detta kommer inte att stoppa radikaliseringen av islam. Att låta utländska odemokratiska oljeländer sponsra moskeébyggen i sverige, så är radikalisleringen ett faktum. Så lätt kan man inte åtgärda islamism. Islamisternas motto är att ta över och sprida sin irrlära globalt. Titta på England, idag finns det ca 1000 moskeér i england, den första byggdes för 80 år sen, där är det inte svårt att hitta hatpropaganda.

I en undersökning visade det sig att detta gick att hitta i 25 av 100 moskeér. England har oxå sina egna hemmautbildade självmordsbomare. Glöm inte heller att islam påbjuder lögner, allt för att skydda muslimska intressen, den som litar på en muslim kan känna sig blåst.
Radikaliseringen finns här i sverige, någon som minns om varför Nalin Pekgul flyttade från Tensta?"

Läs mer om

S lierar sig med extremisterna


(s) samverkan med muslimsak brödraskapet i sverige
Text lånad från jihad i Malmö

"Sveriges moskéer håller sakta men säkert på att tas över av Muslimska brödraskapet. Denna elit tillåter inte förekomsten av annat tänkande på våra moskéer, och muslimer som inte har sympatier med Brödraskapet utesluts från moskéernas ledarskap, eller motarbetas, bland annat genom mobbning."

Hur lyckas då Muslimska Brödraskapet ta ett allt fastare grepp om de muslimska organisationerna i Sverige ?

"För Muslimska brödraskapet är Sverige ett idealland på många sätt. Muslimska brödraskapet delar socialdemokraternas ideal om välfärdssamhället. Ledande figurer i muslimska församlingar är också aktiva i socialdemokratin, och man har mycket goda relationer till Sveriges kristna socialdemokrater, Broderskapsrörelsen.

Socialdemokraterna i sin tur, och kanske som ett tack för det stöd de från moskéledningen, har visat en tendens att ignorera och blunda för det faktum att extremism finns på vissa av våra moskéer. Detta har gett Muslimska brödraskapet fritt utrymme att påtvinga sin ideologi på muslimer som besöker våra moskéer."

Läs mer på den utmärkta bloggen Jihad i Malmö
och mer om
muslimska brödraskapet på samma blogg

Notering
Muslimska brödraskapet finns inte bara i Sverige, denna rörelse startades i Egypten 1928 och finns utspridd i MÅNGA länder, Idag är rörelsen mer eller mindre förbjuden i Egypten. Så regeringen kanske ska ta och städa upp mer på hemmaplan innan de beslutar att med statliga skattemedel införa imamutbildningar. Vilka hycklare till politiker vi har i sverige