fredag 24 april 2009

Stora attitydskillnader till flyktingar

"Här i Oslo är det snart fler mörkhyade än vita"

Attityden till flyktingar skiljer sig stort i Norden. Norrmän är mest negativa till att ta emot flyktingar. Därefter kommer svenskar enligt en opinionsundersökning som SVT har gjort.

Läs mer: SVT