torsdag 3 juli 2008

Sharia-underkastade företag

Artikel lånad från den utmärkta bloggen Jihad i Malmö

För någon tid sedan skrev jag omden stora tillväxtbranschen
ISLAMIC BANKINGsom redan omsätter över 500 miljarder om året och växeroroväckande snabbt. Nu är det tid att lära sig en ny term:Sharia-compliants companies, d v s företag som frivilligt underkastar sig sharia, den medeltida muslimska lagen.
Fler och fler västerländska företag kämpar för att bli dhimmifierade och få underkasta sig sharias bestämmelser. Först var det banker och andra finansbolag. Nu är det alla typer av företag som vill komma med på islamisternas goda listor.De får hjälp bl a Dow Jones och S & P som publicerar Islamic index och Shariah 500 över sharia-underkastade företag.


Sådana företag underviker fläsk, sprit,tobak, banker, fria medier och nöjesverksamhet
; handlar inte med Israel och anställer förmodligen inte judar......

Läs mer: Jihad i malmö
(Artikeln hittar du i juni-arkivet 2008)

Masoud Kamali vill begränsa yttrandefriheten

06/22/2008
Professor Masoud Kamali framför på SvD Brännpunkt åsikten att man inte bör bereda plats offentligt åt andra åsikter än dem som han själv hyser. Åsikter som dem som finns hos Sverigedemokraterna liksom hos de partier som vill påverka sina väljare att inte rösta på SD, bör inte ges utrymme i den svenska debatten, skriver Kamali.

I dagens SvD, Brännpunkt , argumenterar på fullaste allvar professor Masoud Kamali för att vi bör göra tydliga inskränkningar i den svenska debatten.

Vissa åsikter, såsom dem som Sverigedemokraterna framför, bör överhuvudtaget inte beredas plats i offentligheten, detta då man på det sättet legitimerar partier som SD: "Färsk forskning (...) visar entydigt att medial uppmärksamhet gynnar xenofobiska populistiska partier (XPP)".

Men Kamalis åsikter stannar inre riktigt där:

"I en debatt som inte är baserad på grundläggande mänskliga värderingar och en antirasistisk inställning till politiken framstår representanter för etablerade partier, som vill attrahera sd:s väljare och påverka sina främlingsfientliga väljare att inte rösta på sd, som falska kopior av originalet."

Han menar alltså att de övriga politiska partierna för att framstå som företrädare för ”grundläggande mänskliga värderingar” måste omfatta hans egen högst egenartade uppfattning om vad som är en ”antirasistisk inställning”. I annat fall så framstår dessa partier som ” falska kopior av originalet (sd)” – vilket i enlighet med hans resonemang i övrigt innebär att inte heller dessa partier bör beredas plats i debatten (eftersom man inte bör ge utrymme åt partier som SD och rimligtvis då inte heller åt deras ”kopior”).

Läs mer: Axess
Malmö - Kastade burkar och sten på brandbilar


Flera personer kastade sten och burkar på utryckande brandbilar runt midnatt på onsdagskvällen.

MALMÖ. Fordonen var på väg till Söderkullagatan när de blev attackerade i korsningen Munkhättegatan/Eriksfältsgatan där ett gäng stod och kastade bland annat ölburkar på dem.

Polisen sökte gärningsmännen utan resultat.

Källa: Sydsvenskan.se