onsdag 16 januari 2008

När giftermål (kusingifte) blir handikapp

Invandrarbarnen är klart överrepresenterade bland de svårt handikappade barnen. Det visar undersökningar från specialskolor i flera europeiska länder. En huvudorsak tros vara
att det inom flera invandrargrupper är vanligt med giftermål mellan nära släktingar. Det som av tradition binder samman familjerna kan också bli ett allvarligt problem.

Läs mer: www.vi-tidningen.se

Bloggen muslimska friskolan har också tagit upp ämnet defekterna på barn som föds inom kusingifte.