måndag 16 juni 2008

Stoppa FRAlagen


Läs mer: http://www.stoppafralagen.nu/

Svårare få asyl för ensamma flyktingbarn

Det kommer att bli svårare att få stanna för barn som kommer ensamma till och söker asyl. Skälet är att Migrationsverket har fattat ett vägledande beslut som gäller en 16-årig pojke från norra Irak.

Pojken som kommer ifrån norra Irak har ingen familj, varken i Sverige eller i hemlandet. Han har först försökt få stanna i Sverige för att han känner sig hotad i Irak. När det inte gick ansökte han om asyl enligt regeln om synnerligen ömmande omständigheter. Till exempel att han mår psykiskt dåligt, att han är rädd för att åka hem å att han saknar familj i Irak.

I Irak bodde 16-åringen på barnhem och det är också dit Migrationsverket vill att han återvänder.

Läs mer: sr.se

"Är det barnhemmet som betalat 16-åringens biljett till sverige? eller har han haft en egen god ekonomi att betala flyktingsmugglare för sin resa?"


Norge - Ökad invandring kräver fler poliser

Det förväntas att invandringen till Norge kommer att explodera under kommande år. Från 460 000 invandrare i dag till 1 050 000 år 2020.
Två tredjedelar kommer från västländer, resten kommer från tredje världen och de forna öststaterna utanför EU.

Läs mer: aftenposten