lördag 21 juni 2008

Malmö tvåa i bidragstoppen

Trots att antalet socialbidragstagare minskar i Sverige som helhet, ligger Malmö fortfarande högt när det gäller försörjningsstöd. Endast i Södertälje finns det större andel bidragstagare.

Stockholm. Socialstyrelsens statistik över 2007 visar att antalet socialbidragstagare fortsätter att minska.

Inom vissa grupper har det dock skett en markant ökning jämfört med 2006.

I Socialstyrelsens statistik över ekonomiskt bistånd – det som tidigare kallades socialbidrag – ingår även introduktionsersättning till flyktingar.

Läs mer: sydsvenskan