lördag 19 januari 2008

Bryssel: EU lägger grund för sharialagar i EuropaFOMI skriver:

Sverige kan tack vare EU-medlemsskapet tvingas tillämpa islamiska sharialagar i framtiden.

Enligt Financial Times skall ett nytt förslag från EU skall skapa vad man kallar "enklare skilsmässor" för par från "andra" (läs islamiska) länder. Det nya förslaget går ut på att skilsmässan skall dömas enligt det land där där paret ingått sitt äktenskap och senast var bosatta.

I länder med stor muslimsk befolkning (som Sverige) skulle detta innebära att svenska domstolar måste döma efter islamisk sharia. Medeltidsmoral och barbarisk rättssyn från länder som Saudiarabien, Iran, Pakistan, Syrien skulle därmed gälla här i Sverige.

Tydligen leder Sverige kampen mot det nya EU-förslaget:

Proposals to simplify divorce in the European Union are running into opposition from governments fearful that the initiative may oblige their courts to enforce foreign laws that clash with their tolerant social norms. Sweden is leading the charge against a European Commission plan to make it easier for couples of different nationality, and couples who live outside their native country, to divorce each other.

Eftersom beslut fattade i EU står över svensk lag kan Sverige helt enkelt tvingas acceptera sharialagar bakvägen. Den 21 januari håller EU:s skilsmässojuridiker ett nytt möte om saken.

Källa: Financial times, Kurt Lundgren

Läs mer och diskutera på FOMI

Sprid detta!

"Nu går fan på torra land"

Brittisk biskop varnar för islamisering

Islamiseringen i delar av Storbritannien har lett till att människor av en annan tro eller ras knappt kan vistas i vissa områden. Det säger av Church of Englands biskopar.

Läs mer: www.varldenidag.se

"I England har man fått mycket stora problem med islamiseringen.
I Sverige är vi på väg att få det exakt lika illa vi borde har England som en referensram, men vi väljer vi att blunda för det. Här blir vi itutade att islam är en fredlig religion, islam betyder UNDERKASTELSE...och vad det ordet betyder kommer vi att få känna av i framtiden."

England idag, Sverige imorgon.

2007 - Förförljelse i Asien av kristna har muslimska förtecken

Religion och statsmakt vill stoppa kristen väckelse

2007 blev ett år av församlingstillväxt och rekordstor förföljelse på olika håll i Asien.
I Centralasien hade förföljelsen ofta muslimska förtecken och i Indien låg växande hindunationalism bakom attackerna.

Läs mer: www.varldenidag.se

"Jihad pågår med full styrka i världen"