onsdag 7 november 2007

Skolmassakern i Finland


Han förvarnade om massakern på Youtube

Filmen lades ut en dag innan blodbadet ägde rum

Dagen före massakern berättade 18-åringen att han skulle döda alla svaga människor.

Nu pekas han ut som den som mördade sju skolkamrater och sin rektor.

– Jag är beredd att slåss och dö för min sak, förklarade han på internetsajten Youtube.

Den finska polisen gick under onsdagskvällen ut med namn på den misstänkte gärningsmannen. Senare på kvällen kom beskedet att 18-åringen som misstänktes för skolmassakern i Finland var död.

– Han dog 22.15 av sina skador i huvudet, säger Jan-Olof Nyholm vid finska rikskriminalpolisen till aftonbladet.se.

De stora tidningarna i Finland, Helsingin Sanomat, Ilta Sanomat och Iltalehti, valde under onsdagskvällen att publicera både namn och bild på den misstänkte 18-åringen.

Han kallade sig "Sturmgeist89" och hade lagt upp filmen ”Jokela High School Massacre” på Youtube. Där uppgav han att han var en 18-årig man från Finland.

Han sa sig vara en ”cynisk existentialist”, en ”antihuman humanist” och en "antisocial socialdarwinist".

Läs mer: www.aftonbladet.se

Axplock ur sharia lagarna

En samling lagar ur sharia
Konkreta exempel på några av sharias lagar och påbud listas nedan. Var och en av dessa regler har ett flertal textpassager i koran och/eller hadith som de sanktioneras av, precis som exemplet ovan för avfällingar. Av utrymmesskäl utelämnas dock alla dessa motiveringar här.
 • Att följa icke-islamiska länders lag är tillåtet bara så länge det ej bryter mot sharia.
 • Att kritisera eller häda mot gud, Muhammed eller islam straffas med döden.
 • Att bli muslim är fritt för vem som helst, vilket uppnås genom att uttala den islamiska trosbekännelsen (tawheed) tre gånger.
 • Att lämna islam innebär att man blir en avfälling (murtad) och straffas med döden.
 • Innovation av islam (bidah) eller att vara hycklare (munafiq) och låtsas vara muslim utan att praktisera är förbjudet och innebär att man är i riskzonen för takfir, ett anklagande att man lämnat islam.
 • Om en muslim via takfir anklagar en annan för att ha lämnat islam, så säger sharia att en av dem sannerligen gjort det.
 • Alla muslimer är tvingade att delta i jihad.
 • Ett enat islamiskt rike under en ledare (kalif) ska sända inbjudan till islam (dawah) till icke islamiska länder. Om länderna inte konverterar till islam eller underkastar sig som dhimmis ska krig påbörjas mot länderna.
 • Den som stupar i jihad för islam blir martyr (shahid) med en speciell plats i paradiset (jannah).
 • Att ta slavar i krig och att ha slavar är tillåtet.
 • Kvinnor, barn och icke stridande ska inte dödas utan konverteras, dhimmifieras eller förslavas som krigsbyte.
 • En femtedel av erövrade folks rikedomar ska tas i krigsbyte.
 • Styrelseskick och lagar skapade av människor samt de som dömer i guds ställe är förbjudna.
 • Muslimer ska inte ta otrogna som nära vänner, annat än om syftet är att sprida islam.
 • Muslimer ska undvika att "skada med munnen", alltså kritisera, andra muslimer.
 • Att ta sida med icke-muslimer mot muslimer är förbjudet.
 • Muslimer ska inte debattera islam med otrogna.
 • Bilder på levande väsen är förbjudet. Skapare av bilder ska hånas av gud på domedagen där de ska uppmanas försöka blåsa liv i vad de skapat och änglar sägs heller inte besöka sådana hus.
 • Hundar och katter är inte lämpliga som husdjur.
 • Muslimer som tar sitt eget liv kommer till helvetet.
 • Homosexuella handlingar straffas med döden.
 • Orättfärdigt mord eller dråp straffas med döden om inte offrets anhöriga accepterar blodspengar.
 • Kvinnor är värda hälften så mycket som män vid bestämmande av blodspengar.
 • En kvinnas vittnesmål inför domstol är hälften så värdefullt som en mans.
 • Stöld bestraffas från fängelse upp till amputation av hand eller fot beroende på i vilken behovssituation tjuven var och stulet föremål.
 • Falska anklagelser som inte innefattar takfir eller exempelvis hädande ger piskrapp, antal beroende på allvar.
 • Sex före äktenskap straffas med 100 piskrapp.
 • Otrohet i ett äktenskap straffas med döden, stening.
 • Ogifta män, kvinnor och äldre barn ska hållas åtskilda. Olika tolkningar finns som i lindrig form bara gäller vid fysisk aktivitet eller tvåsamhet till hårdare tolkning som gör gällande att kvinnor och män inte ens ska prata med varandra utan förmyndares eller föräldras tillstånd samt närvaro.
 • Män ska täcka sig från navel ned till knän och bära långärmat bland folk. De bör också låta skägget växa och trimma mustaschen för att skilja sig från otrogna.
 • Kvinnor ska uppföra sig kyskt, slå ned blicken och vara lydiga. De ska täcka sina kroppar för andra än släktingar och inte dra uppmärksamhet till sig.
 • En man får gifta sig med upp till 4 kvinnor om han kan försörja dem.
 • En kvinna är ok att gifta bort från 6 års ålder.
 • En kvinna får inte gifta sig med flera män.
 • En okysk person får inte gifta sig med annat än okyska personer.
 • En muslimsk man får gifta sig med icke muslimska kvinnor.
 • En muslimsk kvinna får inte gifta sig med icke muslimska män.
 • En kvinna behöver godkännande från sin förmyndare för att få gifta sig.
 • En brudgum ska ge en lämplig bröllopsgåva/hemgift till sin brud.
 • En kvinna som vill skilja sig behöver ett godkännande från sin man. Undantaget kan hon skilja sig ändå om hon kan bevisa att han behandlar henne felaktigt, inte kan försörja henne eller att han är impotent. Hon måste då betala tillbaka hemgifte om mannen kräver det.
 • En man som vill skilja sig kan göra det när som helst. Han skiljer sig genom att säga "jag vill skilja mig" tre gånger högt (trippel talaq).
 • En skild kvinna måste vänta tre månader innan hon kan gifta om sig utifall att hon blivit gravid, under vilken tid hon fortfarande ska försörjas av sin ex-man.
 • En kvinna ärver alltid hälften så mycket som en man.
 • Omskärelse av män/pojkar är obligatoriskt.
 • Omskärelse av kvinnor/flickor (ej faraonisk) är rekommenderat eftersom det anses hjälpa dem vara kyska.
 • Musik är förbjudet, specifikt musik av sexuell eller syndig natur.
 • Alkohol är förbjudet, specifikt i berusande mängd vilket leder bort från islamiskt beteende.
 • Förbjudet att äta är gris, blod, självdöda eller redan dödade djur samt allt kött som inte slaktats islamiskt.
 • Islamisk slakt (dhabiha) gör kött tillåtet (halal). Slakten måste utföras av en muslim, med ett friskt djur och djuret vänt mot Mecca. Ramsan "I guds namn, gud är större" (bismillah, allahu akhbar) eller motsvarande måste yttras, djuret ska vara obedövat och ett snitt ska göras över halspulsåder och luftstrupe. Djuret ska därefter förblöda i några minuter utan att hanteras.
 • Muslimer ska uppföra sig artigt, hövligt, sätta gud före sig själva och inte lockas av satan i frestelse och synd eller liknande.
 • Icke-muslimer tillåts leva i islamiskt styre under ett dhimmiskap, ett religiöst apartheid-system. En dhimmi (plural dimam) är en person under "beskydd" som skyddas av avtal. Tanken är att underlägsenhet, diskriminering samt historiskt även tvångskonverteringar och etniska rensningar ska säkra islams spridning. Tvångskonvertering, etnisk rensning och mord av dhimmis är egentligen inte sanktionerat, men har skett under flera olika islamiska härskare genom historien.
  • En dhimmi:
  • måste betala islamisk skatt (jizya)
  • får inte ha samhälleliga arbeten
  • får inte vittna i domstol mot muslimer
  • får inte missionera, predika sin religion eller sprida icke-islamisk litteratur, dödsstraff
  • får inte bära vapen
  • får inte ärva en muslim
  • får inte bygga eller reparera heliga byggnader
  • får inte bära eller klä sina byggnader med religiösa symboler eller exempelvis kyrkklockor
  • får inte hindra islams spridning
  • får inte undervisa om islam
  • får inte rida på hästar eller kameler utan bara på åsnor
  • En muslim som mördar en dhimmi klarar sig undan med böter, blodspengar

Islam, sharia och samhället
Ett samhälle där religion enbart betraktas som en privat affär, helt avskiljd från officiell struktur, myndigheter, lag och styre, kallas sekulärt. Att anse att religion inte ska påverka samhället kallas sekularism, vars motsats är teokrati (gudsstyre). Teokrati baserad på islams lagar kallas islamism, och att vara islamist, är just att förespråka sådan teokrati av "politisk islam". Vanliga argument islamister använder är att det sekulära samhället ses som förfallet eller dekadent. Kvinnor ses som sexobjekt eller prostituerade som lämnat sin mans sida samtidigt som alkoholproblem, promiskuösitet och homosexuell pervertering förargar. Barbariska straff, amputeringar och steningar rättfärdigas med att de "avskräcker" och klassisk "mental utspegling" är populärt för att anklaga andra för korståg och religionskrig mot islam så fort jihad stöter på motstånd.

Mönstret för islamisering av ett samhälle är egentligen detsamma över hela världen, olika länders islamiska organisationer driver parallellt begynnande frågorna på skalan i form av familjelagstiftning, skolgång och barnuppfostran till i slutändan moralpolis och teokrati av varierande allvarsgrad. Att förstå sharia är att förstå drivkrafterna bakom islam och hur de driver praktiserande muslimer till att försöka islamisera olika delar av tillvaron under parollen "religionsfrihet", trots att:
Citat:
FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 30

Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.

Sharia är tveklöst sådan verksamhet som omintetgör andra rättigheter i deklarationen. Sharia är normgivande för alla muslimer som är tillräckligt praktiserande och absolut ingenting som begränsar sig till fåtalet terrorister som har problem med läsförståelsen. I princip varje gång islamiska organisationer presenterar krav, varje gång de protesterar, demonstrerar eller kritiserar småsaker högljutt men i regel aldrig riktat mot varandra, har sin förklaring i sharia. När muslimer vill ha "särlagstiftning", specialanpassade domstolar för familjerätt, lagar som skyddar religion från kritik eller avbildning av upplevt heliga figurer, så hittas i slutändan alltid anledningen till det i Muhammeds ord såsom koran och hadith.

Beklagligt men förståeligt är känsligheten i att kritisera islam. Politiska "poäng" plockas enklare genom att strida "för religionsfrihet", än mot komplicerat förtryck eller misogyni där exempelvis kvinnor hävdar sig "vilja" bära burqa. Det är för bekvämt att säga sig strida "för muslimer", kanske palestiniers mänskliga rättigheter, i en kamp som vanligen manifesteras genom stöd för de organisationer som i slutändan förtrycker och vill förtrycka muslimer mest av alla, de islamiska organisationerna med islamistisk agenda som Hamas, CAIR eller för den delen SMR.

Källa: www.flashback.info

illums islamskola - islam på riktigt

Vanligt i debatt kring islam är ogrundade påståenden om vad islam är, samt utfall om att de som kritiserar islam är okunniga, eftersom utgångspunkten hos islamapologeter är att islam är "fint" och att kritiker av islam har "fobi", snarare än vad det verkligen är fråga om, att islam självt har "fobi" mot allt som Muhammed inte godkände för 1400 år sedan. Islam är inte en religion som alla andra och ju mer du som icke-muslim läser om islam, desto mer "fobi" lovar jag att du får.

Intressant att notera är att beskyllningar och utfall mot islamkritiker nästan aldrig är grundade på fakta, såsom citat ur islam, utlåtanden från islamiska skolor, statistik eller liknande. Det handlar nästan uteslutande om påståenden om "okunskap om islam" eller "rasism mot muslimer", vilket är en grov feltolkning av vad islamkritik handlar om. Jag tycker synd om muslimer och vill inget hellre än att just hjälpa muslimer ur islam för att trygga ett fortsatt, fredligt, demokratiskt statsskick som tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Muslimer är själva de största förlorarna när ogrundade beskyllningar, utfall och demoniserande personangrepp på islamkritiker tillåts tysta debatten. Jag anser att det inte är någon slump att terrorister och islamister alltid citerar islams texter för att stödja sina åsikter medan islamapologeter aldrig citerar för att stödja sina åsikter.

Vad islam är
Islam är en monoteistisk (tro på en gud) religion. Ordet islam är arabiskt och betyder med långt "a", islaam "att underkasta sig" och med kort "a", islam "jag underkastar mig". En person som praktiserar och tror på islam kallas muslim, vilket betyder "en som underkastar sig". Vissa gör gällande att islam kommer ur ordet salaam, frid, men det är historiskt ogrundat och snarare önsketänkande, speciellt med tanke på religionens faktiska budskap och rötter.

Var islam har sina rötter
Islam är en Abrahamitisk religion, vilket innebär att dess tankar kan spåras tillbaka till Abraham, som hävdas vara den första personen efter syndafloden som förkastade avbilder/idoler, vilket är symboliskt viktigt i monoteism. Judendomen är den första Abrahamitiska religionen, baserad på Hebreiska bibeln (gamla testamentet) flera tusen år BC. Kristendomen utvecklades ur judendomen, mestadels baserat på Jesus predikningar, nedskrivna i Kristna bibeln (nya testamentet) runt år 45-140 AD. Islam grundades av Muhammed i slutet av 600-talet i vad som idag kallas Saudiarabien. Muhammed ansåg att judar och kristna (bokens folk) visserligen tillbad rätt gud (den enda guden), men att deras heliga skrifter var felaktiga och förvridna och han påstod sig vara en ny profet (och även den sista profeten) som fick guds sanna budskap vilka skrevs ned i nya texter.

Vilka texter islam består av
Muhammed kunde själv inte skriva, så Muhammeds ord, det han ansåg vara rätt budskap, dikterades till andra och skrevs ned. Denna text kallas koranen/quranen, vilket betyder recitation eller redogörelse, bland muslimer uppfattad som guds exakta, perfekta ord och vilja till punkt och pricka. Mycket energi investeras av muslimer i att haussa koranen. Det påstås att gud själv har en gyllene koran, på arabiska, exakt identisk den som Muhammed dikterade. På så sätt ges, vad som egentligen är arabisk nationalism, en gudomlig status och därtill erhålls ett utmärkt verktyg att mystifiera diskussioner rörande islam. Om koranen citeras på ett positivt sätt är det upphöjt och perfekt, på ett negativt sätt däremot så är det missuppfattat, feltolkat eller kanske omöjligt att diskutera eftersom en översättning aldrig är den sanna koranen, som om arabiska skulle vara enda språket i världen som inte har bra synonymer på andra språk.

Ett viktigt faktum som icke-muslimer sällan förstår, är att islam inte bara utgörs av koranen. Koranen är vad Muhammed påstod vara guds ord, men om man jämför med exempelvis nya testamentet, så består bibeln inte enbart av Jesus ord, utan även av andra människors ord om olika saker, andras ord om Jesus, vad han gjort, hur han gjort det och liknande. Motsvarigheten till detta inom islam kallas hadith (rapport, berättelse). Man kan alltså inte förstå islam bara genom att läsa koranen, lika lite som man skulle kunna förstå kristendomen genom att bara välja predikningar av Jesus eller kanske bara de tio budorden. Med hjälp av hadither förklaras islam, verser, deras sammanhang och egentliga innebörd. En viktig skillnad mellan exempelvis shia- och sunnimuslimer är vilka hadither de fäster tilltro till, vilka de anser vara genuina (sahih), troliga (hasan) eller svaga (daif). Om enbart koranen varit det viktiga så skulle det inte funnits olika sorters muslimer, eller de skulle i vart fall ha mycket färre skillnader, eftersom det bara finns en koran.

Vilka sorters muslimer det finns
Totala antalet muslimer idag är inte helt lätt att uppskatta, speciellt som många muslimer skulle dödas om de lämnade islam, men en vanligt använd siffra år 2006 är 1,4 miljarder. Av dessa är bara 20% araber, tack vare över tusen år av expansionskrig och omfattande diskriminering och straffbeskattning av religiösa minoriteter i islamiska stater vilket lett till att folk konverterat för att undgå förföljelse. De två största grupperna av muslimer idag är sunni (ca 80-85% av världens muslimer) och shia (ca 10-15%). En annan omtalad men inte särskilt stor grupp är sufi, som är en mysticistisk,esoterisk variant som grundar sig på personlig utveckling och närhet till gud genom insikt. Det kan nämnas att strävan efter "närhet till gud" är fullständigt oacceptabelt inom de andra islamiska grenarna.

Sunni anser att Muhammeds sätt och principer (sunnah), är en förebild från gud och därför det absolut viktigaste att följa. Shia däremot, anser att Muhammeds familj och efterföljare (som i vissa hänseenden hade en mer "avslappnad" syn på islam) också är viktiga källor till äkta islam. Mer exakt kan man säga att sunni och shia fäster olika betydelse vid de hadither som finns nedskrivna de närmsta hundratalen efter Muhammeds död. En del hadither skrevs av eller baserat på uttalanden från ättlingar, medans andra har sitt ursprung i exempelvis lärda eller vänner till Muhammed. Enkelt sammanfattat försöker sunni efterlikna Muhammed, medan shia fäster stor tilltro till levande auktoriteter och lärda. Shia fäster som regel mindre tilltro till hadither av döda lärda, eftersom de anser att lärda ska kunna redogöra för sina tolkningar för att de ska vara aktuella. De flesta välkända grupper av fundamentala terrorister och islamister idag är sunni-muslimer av olika varianter såsom Salafi, Wahhabi, Muslimska brödraskapet och al-Qaida även om shia också finns representerade i detta segment med exempelvis Hizbollah. De har olika namn och olika strategier men samtliga grundade på den gemensamma nämnaren islam.

Islam kan sammanfattas översiktligt med följande lista:
 • Grundpelarna, fundamenten i islam
  • Shahadah - trosbekännelse, att det bara finns en gud och att Muhammed är hans profet
  • Salah/Salat - bön, att be 5 gånger per dag
  • Zakah/Zakat - kollekt, bidrag, att en viss procent av inkomst ska doneras till imamer/moskéer och till fattiga, i praktiken en religiös skatt
  • Sawm Ramadan - fastande, att avstå från mat/dryck eller nöjen i 9:e månaden i islamiska kalendern
  • Hajj - vallfärd, att färdas till Mekka en gång under sitt liv under en speciell månad
 • Sharia, islams lag uttolkad ur koran och hadither där saker klassas som:
  • Wajib/Fard - Plikt/tvång, exempelvis jihad, heligt krig
  • Mustahab - Rekommenderat, exempelvis kvinnlig könsstympning
  • Muhab - Neutralt, varken gillat eller ogillat
  • Makruh - Ogillat men inte förbjudet, exempelvis skilsmässa
  • Muharram/Haram - Förbjudet
Muslimer förväntas i första hand följa de fem grundpelarna, men dessa räcker inte för att beskriva en muslims plikter och regler. Sharia däremot, utgör ett heltäckande system av lagar som innefattar allt ifrån kost, arvsrätt, sexliv, krigsrätt, klädsel till politik och samhällsordning, allt utläst av lärda ur koranen och haditherna.

Vad sharia är
Kristendomen har budord, judendomen har torah, ett demokratiskt samhälle har demokratiska lagar och islam har sharia. Sharia betyder egentligen väg eller stig, men avser lagar, uteslutande framtolkade av islamiskt lärda (ulema, alim i singular), baserat på koranen och haditherna. Eftersom sunni och shia fäster olika tilltro till hadither så skiljer sig deras sharia åt. Därtill finns det olika skolor inom både sunni och shia, men i praktiken är inte skillnaderna så stora. Om man exempelvis ser till dödsstraff för de som lämnar islam så är alla skolor eniga om det, med avvikelser för exempelvis kvinnor, som kan få en extra chans att ångra sig i vissa skolor, eller att barn som blir avfällingar inte avrättas förrän de blir myndiga enligt andra lindrigare tolkningar. Sharia är på många sätt "kärnan" i islam och en vital del i förståelsen av religionen. Sharia är dock väldigt omfattande och kommer inte beskrivas i detalj här. __________________
1. Muslim - X. Dhimmi - 2. islamofob.

Källa: www.flashback.info
Läs gärna mer på sidan, förbättra dina kunskaper


"Islam är inte en religion som alla andra och ju mer du som icke-muslim läser om islam, desto mer "fobi" lovar jag att du får."
Det stämmer väldigt bra (
Egen notering)

900 irakiska flyktingar till Södertälje under åretSÖDERTÄLJE
Hittills i år har Sverige tagit emot fler irakiska flyktingar än hela EU tillsammans. Cirka 900 flyktingar har sökt sig till Södertälje kommun, fler än till både USA och Kanada.
13 989 flyktingar från krigets Irak kom till Sverige de första nio månaderna i år. Det ska jämföras med 13 500 för resten av EU och endast 644 personer till USA och Kanada under samma period. Bara i Södertälje har man tagit emot cirka 850 irakiska flyktingar under perioden januari till oktober. Samtidigt har cirka 900 irakier fått asyl i kommunen. En totalsiffra på 1 750 personer. Och strömmen fortsätter. Enligt radioprogrammet Kaliber på P1, tror svenska ambassaden i Syrien att fler irakiska flyktingar pressas att lämna Syrien, och då med siktet inställt på Sverige. På kommunen har man nyanställt flera konsulter och flyktinghandläggare för att hinna med.
Läs mer: www.lt.se

"Grattis Sverige (världens största socialbyrå) vi går med stormsteg mot en teokrati"

Så ska nya moskén se utMoskén blir en blandning av orientaliska traditioner och skandinaviskt formspråk. Till våren startar bygget vid Myntgatan på Hisingen.

Moskébyggnaden kommer att bli 2 500 kvadratmeter, på den omkring dubbelt så stora tomten, donerad av kommunen. Huset utgörs av två ihopkopplade huskroppar som tillsammans bildar en liten torgyta, där minareten ska stå.
- Den blir 26 meter och är utformad som en bohuslänsk ljuspelare. En fyr som under den mörka årstiden har som uppgift att leda och kalla på uppmärksamhet, säger Björn Sahlqvist, arkitekt bakom moskén.

Han känner sig hedrad och tycker uppdraget är prestigefullt. Kanske kan det till och med vara en fördel att muslimerna i Göteborg får en moské ritad av en icke-muslim, hoppas han, eftersom det finns många exempel på kyrkor ritade av muslimer.

Läs mer: www.gp.se