onsdag 17 mars 2010

JK- Vi har inget val, antingen alla eller ingen

"Det verkar som om demokratin skall segra denna gången."


Men fortfarande säger flera skolor nej.
Lärarnas tidning, som ges ut av Lärarförbundet, har frågat 100 gymnasierektorer i lika många kommuner om de är beredda att släppa in Sverigedemokraterna (SD) på skolan inför årets val. 62 svarar ja, 18 nej och 20 har inte bestämt sig.'
I förra valrörelsen öppnade knappt tre av tio rektorer dörren för Sverigedemokraterna. Justitiekanslern har tidigare slagit fast att inget parti får särbehandlas. De skolor som säger nej till SD måste alltså säga nej till alla politiska partier.

Läs mer
:
SVD

Inger-Sivs mail till Ann Persson

Mailet är en reaktion från den eminente Siv-Inger Mattson, tillägnad Ann Persson.
Dessvärre har jag ingen länk till aktuell artikel men den är publicerad i DN´s papperstidning 16 Mars 2010.

Subject: Ämne: dagens reportage om förvar av illegala flyktingar


Ann Persson

I dagens snyftreportage om förvar av icke asylberättigade "flyktingar" skriver Ni om M-A Niyutegure från Burundi, som man inte lyckats utvisa. "Hon gallskrek och utvisningen till Burundi fick avbrytas." Vidare skriver Ni: "Europadomstolen har tillfälligt upphävt det svenska utvisningsbeslutet. Ännu vet hon inte om hon får stanna i Sverige eller om hon skickas tillbaka till Burundi, där hon arbetade för mänskliga rättigheter." Ett tips: Om hon fortsätter att gallskrika får hon förmodligen permanent uppehållstillstånd. Ty det är ju så svensk invandringspoliitk fungerar. I Sverige har flyktingbegreppet som bekant redan utvidgats långt utöver FN:s flyktingkonvention och vad som helst kan betraktas som asylskäl t ex sexuell läggning. Så varför skulle inte gallskrik vara ett asylskäl? Inget är längre ägnat att förvåna i svensk invandringspoliitk.

F ö vore det väl alldeles utmärkt om frk Niyutefure återvänder till Burundi och gör en insats för sitt eget land och folk genom att fortsätta sin kamp för mänskliga rättigheter.

M v h Inger-Siv Mattson,