torsdag 15 april 2010

ALLA partier skall få plats i skolan

Skolor får inte säga ja till att släppa in vissa partier och samtidigt neka andra partier att föra fram sitt budskap.

I dag presenterade Skolverket sina slutsatser om opinionsbildning i skolan. Uppdraget att titta på frågan kommer från regeringen.

Orsaken är den osäkerhet som rådet på landets skolor om hur man ska hantera olika partier som vill presentera sin politik för eleverna.

I en del fall har vissa partier släppts in, medan man sagt nej till partier som skolan anser inte står för demokratiska värderingar.


Det är dock juridiskt möjligt att utestänga alla politiska partier eftersom skolan inte är en allmän plats. Men den lösningen är mindre lyckad utifrån skolans demokratiuppdrag, menar Skolverket.

- Alla partier ska få komma in på skolan och där ska de olika åsikterna som presenteras bemötas. Det finns krav på att elevers undervisning ska vara saklig och allsidig. Då är det inte rätt att stänga ute vissa åsikter, säger Ulrika Lindmark, jurist på Skolverket.


Hon är en av dem som har gått igenom aktuell lagstiftning och de beslut som fattats i olika rättsliga instanser. Avgörande för Skolverket är att viktiga principer i grundlagen, som yttrandefrihet och tryckfrihet står över skollagen och annan lagstiftning som är aktuell i skolans värld.

Källa: GP

Inga kommentarer: