måndag 7 januari 2008

Dagstidning i Jemen: 'Våld mot kvinnor är helt nödvändigt'Ännu ett tecken på hur islam påverkar moralen i den kultur som präglas av dess doktriner: En artikel i dagstidningen Yemen Times proklamerar högljutt att det är en absolut nödvändighet att slå kvinnor. För deras eget bästa, förstås. Artikeln "There must be violence against women," publicerades i Jemen strax före jul.
Tidningen börjar med att kontextualisera våldsbegreppet och förklarar att det finns "naturliga" tillfällen då man, liksom, helt enkelt, måste bruka våld mot kvinnor:
Läs mer på: FOMI

Inga kommentarer: