måndag 7 januari 2008

Bördan ökar för svenska skattebetalareÅr 2006 delades 97.000 permanenta uppehållstillstånd ut till ”nya svenskar”, den största invandringen sedan 1875, då folkräkningen påbörjades. Utredning av uppehållsansökningar hade ofta tagit flera år i anspråk så den röd-gröna regeringen ansåg att något måste göras för alla tusentals gömda som fått avslag på sin ansökan.

Deras fall skulle tas upp för prövning en gång till. En anledning till att det dragit ut på tiden uppges av migrationsmyndigheterna vara att de haft stora svårigheter att fastställa identiteten hos de asylsökande. Efter den tillfälliga amnestin visade det sig att de flesta då kunde redogöra för sin egen identitet.
Läs hela artikeln: www.politiken.biz

Inga kommentarer: