torsdag 19 februari 2009

Fd Guantanamofången Adil Hakimjan beviljas uppehållstillstånd

Migrationsdomstolen (Länsrätten i Stockholm) beviljar Adil Hakimjan uppehållstillstånd som flykting

- Det sätt på vilket Adil Hakimjan förmåtts söka skydd, familjeanknytningen och skälen av humanitär natur gör att migrationsdomstolen vid en samlad bedömning finner tillräckligt starka skäl för att göra undantag från första asyllandsprincipen och bevilja honom uppehållstillstånd som flykting, säger Carl-Otto Schéle, chefsrådman och domare i målet.

Läs mer: Fria nyheter

Inga kommentarer: