tisdag 27 januari 2009

Fler terrormisstänkta svenska medborgare

Allt fler svenskar misstänks för terror. För närvarande är nio personer frihetsberövade, misstänkta eller dömda för koppling till terrorism utomlands, enligt UD.

– Under senare år har vi haft en ökande mängd sådana brott. Det gäller främst frihetsberövade men det kan också gälla uppgifter om personer som har avlidit i strid i områden där man bekämpar terrorism eller uppgifter om upphittade pass i sådana områden, säger kanslirådet Helmer Broberg på UD till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Broberg förmodar att utvecklingen är en återspegling av att det globalt används mer resurser för att bekämpa terrorism. Han säger att fallen är svårare att arbeta med än många andra, bland annat på grund av sekretess som kan göra det svårt för utrikesförvaltningen att få fram information.

Av de nio frihetsberövade svenskarna är tre dömda för terroristbrott. De övriga sex har ännu inte fått sin sak avgjord i domstol.

Källa: Aftonbladet

Inga kommentarer: