tisdag 18 november 2008

Apatiska barn åter på tapeten

Från sydsvenskan: Svår bakgrund för apatiska barn

STOCKHOLM. Upplevelser av våld, hot och grova övergrepp före ankomsten till Sverige förklarar fenomenet med apatiska flyktingbarn, enligt en rapport som Rädda Barnen presenterar på tisdagen.

Studien omfattar 33 barn och ungdomar som remitterades till vård 2001 till 2005. En majoritet av dem hade utsatts för störningar och belastning under småbarntiden. Våld förekom i 25 fall och i nio fall var våldet riktat direkt mot barnet. I nästan vartannat fall förekom död och i 13 fall hade barnen bevittnat hur mor, farmor eller mormor utsatts för våldtäkt. Fyra barn hade själva våldtagits, skriver Svenska Dagbladet.

Författarna till rapporten tolkar barnens apatiska tillstånd som den internationellt kända stressreaktionen PRS. Studien ger dock inget svar på varför företeelsen, som fått namnet uppgivenhetssymtom, blev så vanlig i Sverige under några år.

Mellan 2003 och 2005 rapporterades 420 fall av apatiska barn i Sverige. I dag vårdas mellan 15 och 20 utlandsfödda barn för uppgivenhetssymtom,men det finns tecken på att antalet fall ökar på nytt, enligt Socialstyrelsen."Nu heter det att de blir apatiska av våld, hot och grova övergrepp innan de kommer till sverige.
De apatiska barnen kom i huvudsak i från det forna sovjetunionen, de hade ej asylskäl och åberopade ist att de skulle få stanna av humaintära skäl p.g.a barnens framkallade apatiska tillstånd.

Men man förundras över att barn som kommit/kommer hit i från andra delar av världen och som inte faller in i ett apatiskt tillstånd, hur kommer det sig?

Varför blir inte svenska barn apatiska? Är det bara för att de redan bor i sverige?
Jag tänker på de som vuxit upp med våld, hot, misshandel och sexuella övergrepp i hemmet. Många barn i sverige växer upp under mycket tragiska förhållanden. Men endast asylsökande flyktingbarn/familjer förbehåller sig rätten till apatiskt tillstånd."


2 kommentarer:

vinterbadaren sa...

En mycket lättbotad åkomma. Medicinen som doktorn rekommenderar heter PUT.

modersvea sa...

Visst är det så, samtliga barn blev som bekant helt friska från sina s.k trauman efter PUT.