söndag 19 oktober 2008

Migrationsverket tar hjälp av konsulter

"Migrationsverket tar hjälp av konsultfirman McKinsey"

Generaldirektören Dan Eliasson tillstår att Migrationsverket inte når sina mål: Vi måste nu söka kunskap och högkvalitativt konsultstöd från det privata näringslivet.

Migrationsverket har misslyckats med målet att ingen asylansökan ska ta längre tid än sex månader att pröva. I dag är väntetiden för att få svar på en asylansökan i snitt nio månader. Om Migrationsverket hade verkat i en konkurrensutsatt miljö skulle säkert våra väntetider ha fått somliga kunder att vända sig till någon annan.

Därför tar vi nu ett nytt grepp som är tämligen unikt i svensk statsförvaltning. Vi har valt att handla upp konsultstöd från det privata företaget McKinsey som vi tror kan bidra med den kunskap och effektivisering som Migrationsverket behöver. Vissa kommer förmodligen att hävda att vi borde klara uppgiften själva. Men den diskussionen tar jag gärna, skriver Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.

Läs mer: DN/Debatt

Inga kommentarer: