torsdag 23 oktober 2008

Gömda flyktingars kostnader för akut tandvård - 50 kronor

Patientavgiften blir 50 kronor i Skåne

För akut tandvård i Skåne blir patientavgiften 50 kronor om man är “gömd flykting”. Det har nu Hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Skåne bestämt. Regionfullmäktige ska ta det slutliga avgörandet innan förändringen träder i kraft.

Källa: Helsingborgs Dagblad 2008-10-22, Gömda flyktingar ska få tandvård.

För de extra kostnader som beslutet innebär har Region Skåne tidigare sagt sig överväga förhandla med staten om kostnadsersättning - för kostnader som regionen alltså själv påtagit sig.

Läs mer på den eminenta bloggen Fria Nyheter


Inga kommentarer: