fredag 26 september 2008

Kvinna med tbc jobbade bland nyfödda

Socialstyrelsen kritiserar Universitetssjukhuset i Lund för att det låtit en tuberkulossmittad städerska arbeta bland nyfödda barn och deras mammor.

Det upptäcktes i november 2007 att kvinnan hade tuberkulos och att hon då hade arbetat på en avdelning, Patienthotellet, där över tusen personer hade vistats under tiden hon städade där. Trots att kvinnan kommer från ett land där tuberkulos är vanlig hade hon inte genomgått någon hälsokontroll, skriver Sydsvenskan på nätet.

Läs mer KVP

"Sverige har nollkoll på de som kommer hit, vi har bara sett början på smittospridningen.
Heja Sverige."

Inga kommentarer: