söndag 13 januari 2008

EuroislamI Europa kan man iagttage en moderat form for islam der går under betegnelsen Euroislam.

Der findes ikke nogen entydig definition af begrebet på samme måde som der ikke findes nogen entydig definition på islam eller på det at være muslim. Men vi kan tale om euroislam som en tendens, en bevægelse og en dynamisk proces.

Nemlig den proces, den forandring der sker med islam ved kulturmødet med Europa. Euroislam er et produkt af globaliseringen og ikke et opgør med denne. Det er bl.a. en konsekvens af at vi har et stigende antal muslimer i Europa, der forsøger at kombinere deres tro med den virkelighed de er en del af. Muslimer i Europa adskiller sig fra muslimer i muslimske lande idet vi står over for nye tanker, udfordringer og problemstillinger der naturligt opstår når man møder et andet samfund med andre normer og andre ideer om hvad der er værdifuldt.

Ramadan islams nye reformator

Tariq Ramadan (38 år) er en af de mest markante skikkelser i debatten om Euroislam og fortaler for bevægelsen. Han er født i 1962 i Geneve og er af egyptisk oprindelse. Derudover er han barnebarn af Hasan Al- Banna, der i 1928 grundlagde ”Det Muslimske Broderskab” i Egypten. Ramadan har studeret fransk litteratur og vestlig filosofi. Derudover er han professor i islamologi. I dag underviser han på universitetet i Freiburg i Schweiz og i filosofi på et college i Geneve.
Läs mer: www.kritiskemuslimer.dk

Läs mer om :Muslimska brödraskapet

Inga kommentarer: