lördag 15 december 2007

"Religiösa motiv bakom mordet på Örebroläraren"Kolleger till universitetsläraren Fuat Deniz i Örebro tror att han mördades på grund av sin forskning och sitt engagemang i frågan om de kristna armeniernas öde 1915 och framåt. Många forskare och politiker anser att förföljelsen och dödandet av 1,5 miljoner armenier är att betrakta som folkmord. Frågan är ytterst känslig.

Läs mer: www.dagen.se

Inga kommentarer: