söndag 13 december 2009

134 rån på en månad

STOCKHOLM: Aldrig förr har det begåtts så många butiksrån under en och samma månad.
134 rån skedde under november – och december brukar alltid bli värre.
Jämfört med november förra året ökade butiksrånen med 24 procent, skriver tidningen
Icanyheter som hänvisar till statistik från Brottsförebyggande rådet.

Under tolvmånadersperioden december 2008–november 2009 rånades 1 170 butiker,
203 fler än motsvarande period 2007/2008.

Polisen i Söderort i Stockholm har att tampas med det högsta antalet butiksrån i lan-
det. Där är erfarenheten att det oftast är ungdomar som rånar butiker. De är maskerade,
men oerfarna och ibland ganska tafatta. Polisen tror att det är ett begränsat antal unga människor som i mindre grupper ägnar sig åt att råna butiker. Nästan 13 procent av alla rån mot butiker i Sverige skedde fram till september i Söderorts polisdistrikt.

Käll:a GP pappersupplaga

Inga kommentarer: