lördag 6 juni 2009

Varför du bör rösta på SD till EuropaparlamentetEU handlar inte bara om Europa och det som sker där.
Tvärtemot påverkar EU hela sex av tio beslut i våra kommuner och landsting samtidigt som en stor del av besluten i den lagstiftande riksdagsförsamlingen sker på direktiv från den europeiska unionen.

Får EU som det vill ökar man dessutom sin makt ytterligare på bekostnad av Sveriges självbestämmande. Utfallet i EP-valet påverkar med andra ord oss alla i allra högsta grad. Därför är det också så oerhört viktigt att ta ställning.


Läs mer:
SD-Kuriren

Inga kommentarer: