torsdag 2 april 2009

250 000 fler invandrare skall slåss om jobben

Statistiska centralbyrån presenterade i idag en långtidsprognos över arbetsmarknaden fram till år 2030. Enligt SCBs huvudprognos skall antalet personer över 65 år öka med 700 000. Antalet utrikes födda i åldern 20-64 år skall enligt prognosen öka med 250 000 personer.

Läs mer: Fria nyheter

Inga kommentarer: