onsdag 11 mars 2009

Norska Fremskrittspartiet till rosengård imorgon

På programmet finns bland annat besök på brandstationen och närpolisen i Rosengård, besök på Rosengårdsskolan och ett öppet möte på Folkets Hus i Rosengård. Ledningen för Fremskrittspartiet (FRP) ska också träffa den islamiska kulturföreningen och två kvinnoföreningar.
Besöket kom till sedan FRP-ledaren Siv Jensen nyligen använt Rosengård som varnade exempel i ett utspel om en pågående "smygislamisering" av norska städer.

Läs mer: KVP

"Rosengård kommer säkert att visas fram i sin allra bästa skrud"

Inga kommentarer: