torsdag 19 mars 2009

JO synar Rosengårdsrapport

Efter två anmälningar synar justitieombudsmannen (JO) Försvarshögskolans arbete med rapporten till regeringen om muslimsk extremism i Rosengård i Malmö.

JO:s granskning görs med anledning av Försvarshögskolans besked om att källmaterialet till utredningen har förstörts. JO uppmanar skolans rektor att kommentera hur det förfarandet stämmer med reglerna om gallring av allmänna handlingar.

Läs mer: Sydsvenskan

Inga kommentarer: