måndag 9 februari 2009

Israelhatet ökar i styrka bland araberna i sverige

Uppdaterad!!

Demonstranter anmäls kallade polis rasist och hora Polisen nöjd med ingripandet

Nio personer greps ochfem omhändertogs närmotdemonstranter försökte störa en pro-israelisk
manifestation utanförMalmö rådhus. Några motdemonstran-ter anmäls av en kvinnligpolis sedan de kallat hen-ne rasist och hora.
De gripna misstänks blandannat för förberedelse ochförsök till grov misshandelförsök till våld mot tjänsteman och våld mot tjänsteman. Polisen uppskattar att den pro-israeliska manifes-
tationen samlade omkring400 deltagare och att motdemonstranterna var nästan lika många.
Källa: Metro Skåne PDF


Tio motdemonstranter greps i dag i samband med en demonstration för Israel på Stortorget i Malmö. De gripna är misstänkta för försök till våld mot tjänsteman.

Mellan 150 och 200 poliser fanns på plats för att hindra konfrontationer. Antalet demonstranter uppskattas till 100 och motdemonstranterna, som hölls bakom kravallstaket, till ca 300.

Malmöpolisen är nöjd med insatsen och säger att det var förhållandevis lugnt. För snart två veckor sedan misslyckades man med att hålla ordning på motdemonstranterna. Mötet avbröts.

Läs mer: SVT

Inga kommentarer: