onsdag 28 januari 2009

”Kommunerna måste stoppa den muslimska extremismen”

Forskningsrapport om rosengård
Segregation kan skapa en spiral av utanförskap och misstro mot samhället. Det framgår av en studie som idag överlämnas till regeringen. Kommunerna har en nyckelroll för att motverka kulturer som kan utgöra grogrund för våld och terrorism, anser forskarna Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos.

Är det okej att plädera för att människor ska isolera sig från demokratiska värden, jämställdhet och samhällsliv – till exempel att inte gå och rösta – samt att trakassera dem som inte efterlever sådana påbud?

Dessa frågor måste ställas mot bakgrund av rapporten ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö”, med inriktning på situationen i Rosengård, som idag överlämnas till demokratiminister Nyamko Sabuni.

Regeringen uppdrog på senhösten 2007 åt Försvarshögskolan (FHS) och Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) att genomföra en kunskapsöversikt av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och radikalisering.


"Har våra politiker börjat vakna nu?

Det är nog en aningens försent.

De ansvariga borde haft England som en referens när halva

arabvärlden flyttat hit.

I Englands större städer finns det gott om "no go areas" där trycket från fundamentalisterna vinner mark. Som icke muslim är det inte ens tänkbart att beträda dessa områden om livet ären kärt.

Har man England lyckats att stävja att sådana här områden uppstår?

Svaret är NEJ.

Man hittar hatpropaganda, ja till och med i de mest ansedda moskeérna i England

Så alla ni som är positiva till en saudisk sponsrad moske på Ramberget

bör tänka om.

Det kommer inte att dröja länge innan hatlitteraturen dyker upp där med. Sverige är inte längre en skyddad verkstad."

Läs mer: SVD och Skånskan

Andra artiklar

Islamistiska rosengårdselever mördade homosexuell

Så motarbetas integrationen i sveriges förorter

Så rekryterar islamister i svenska förorter

Svenska islamister hotar att döda mig

Saudiarabisk mission i sverige

Saudi hate literature found in Oakland mosque

Almost half of Britain´s mosques are under controlof a hardline islamic sect

Our followers must live in peace until strog enough to wage jihad

Sweden: Muslim schools seek Saudi funding

Hate literature easily fond at UK mosques

Saudie hate lessons found at leadning mosques
Inga kommentarer: